Vetmäster Beta

Uråldrig kanin med grå päls. En senil samlare klädd i lappad frack.
Bär mörka solglasögon och talar långsamt med hes röst.
Beta ligger bakom kaninernas upptäckt av krutet, och är
lomhörd efter sina många experiment i ungdomen.
Hon är skröplig men mycket intresserad av forntiden, och ser Zonen
som ett förlovat land.

Labbnamn: Okänt
Typ: Hardjur, Hare
Kön:  

Grupp: Zontäppa
Syssla: Samlare

Grundegenskaper: Styrka 2, Kyla 2, Skärpa 5, Instinkt 2

Färdigheter: Samla FV 4, Mecka FV 4, Fly FV 2, Känna Zonen FV 2, Sniffa FV 3, Dominera FV 3.

Talanger: Gömsle

Djurförmågor: Sjätte sinne, växtätare

Utrustning: Frack, Solglasögon (+2 till Dominera), Revolver