OL-Roy

Bygger skrotrustningar

Labbnamn: Roy 33
Typ: Mårddjur, Grävling
Kön:  

Grupp:
Syssla: Krigare

Grundegenskaper: Styrka 0, Kyla 0, Skärpa 0, Instinkt 0

Färdigheter:

Talanger: Vapenmakare,

Djurförmågor:

Utrustning: Hammare, Sköld gjord av av vägskylt (70-skylt, men han håller den upponer)