Sputnik 07

sputnik07Krigare och Livvakt. En muskulös varghanne i orange overall.
Möter sin omgivning med hotfull, genomträngande blick. Slug, hotfull och tystlåten.

Fungerade tillsammans med sina vargsyskon som
hundklanens vaktstyrka och alfan Lajka 09s personliga lydflock.

Överlevde attacken mot hundhotellet och lämnade Paradisdalen så snart chansen gavs.

Grundegenskaper:
STY 5, KYL 4, SKP 2, INS 3.

Färdigheter: Skärskåda FV 5, Slåss FV
5, Ta krafttag FV 3, Känna naturen
FV 3, Dominera FV 3.

Djurförmågor: Jaktsinne, Rovattack,

Utrustning: Huggare.