Krigare

Du har vandrat svärdets väg så länge du kan minnas. Torkat otaliga fienders blod från din klinga, känt oräkneliga sår läka till fula ärr på din kropp. Du fruktar striden, men du åtrår den på samma gång. Striden är ditt liv. Din uppgift är att skydda dina svagare vänner mot alla fiender och det är en uppgift du tar på största allvar – men sanningen är att det är striden i sig som du lever för. När striden är över vårdar du dina vapen och gör dig redo för nästa sammandrabbning. Du är en krigare.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: STY
FÄRDIGHETER: Styrkeprov, Uthållighet, Närkamp, Hantverk, Rörlighet
TYPISKA TILLNAMN: Gravmakare, Grymkäft, Vindhugg

ÄGODELAR: Valfritt tvåhandsvapen eller valfritt enhandsvapen och sköld, Nitläder eller ringbrynja, Två valfria föremål ur listan över bruksföremål, T6 silver, Resurstärningar: mat T8, vatten T6

Krigarens talanger

Som krigare kan du lära dig följande tre yrkestalanger.
Du får nivå 1 i en av dem vid spelstart.

  • SVÄRDETS VÄG – Du är ett med ditt svärd. Du övar med ditt vapen varje dag och känner alla dess egenskaper som om det vore en del av din egen kropp.
  • SKÖLDENS VÄG – Du är en klippa i stridens hetta, orubblig och svår att komma in på livet. Denna talang påverkar hur du parerar attacker, oavsett om du gör det med sköld eller vapen.
  • FIENDENS VÄG – Du genomskådar din fiende och kan se hans nästa drag innan det sker. Observera att denna talang endast fungerar om ni använder systemet för dolda kombinationer i närkamp
  • DUELLANTENS VÄG – Ersätter Fiendens väg om man inte kör med avancerade stridsregel och stridskort (Husregler).