Lärd

Förslag på nytt yrke från tobiascervin via Fria Ligans forum.

Lärd
Kunskap är ovärderligt, det vet du. Du törstar efter lärdomar bortglömda med *Dimmans* frånfälle. 
Om det så är vad *gråtörtens* rök har för verkan inhalerad eller hur du ska råda en styrande administration i ekonomiska angelägenheter så vet du, åtminstone kan du ta reda på det. 
Om det inte vore för dig så skulle ditt släkte fortfarande vara barbarer. Du är en skald.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: INT
FÄRDIGHETER: Bildning, Genomskåda, Manipulera, Läkekonst, Hantverk, Överlevnad
TYPISKA TILLNAMN: Kunnare, Bokslukare, Vetenskapare

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥✥ Det finns inget som du inte kan (ta reda på).
✥✥ Du kan Det Glömda Landets historia som i din egen hand.
✥✥ Utan din kunskap skulle ditt sällskap gå förlorade

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥✥ Du räds inte för att spilla blod för att upprätthålla din stolthet.
✥✥ Du bär på hemlig kunskap om en order som skulle få ditt liv att sväva i fara om det kom ut.
✥✥ Du har på grund av din information blivit brutalt torterad tidigare i ditt liv och bär på förföljelsemani som ett trauma.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… tror att hon vet bäst, men givetvis är det ju du som vet bäst.
… har vunnit din respekt genom att visa prov på stort kunnande inom ett viktigt område.
… är förmodligen galet attraherad av dig, det måste vara på grund av din
ÄGODELAR
, kniv eller stav, ett föremål ur listan över
bruksföremål, T10 silver. Resurstärningar: mat
T8, vatten T6

TALANGER

 • Bokens väg
  • Nivå 1:
  • Nivå 2:
  • Nivå 3:
 • Rådgivarens väg
  • Nivå 1:
  • Nivå 2:
  • Nivå 3:
 • Helarens/Fysikerns väg
  • Nivå 1:
  • Nivå 2:
  • Nivå 3:

Ryttare

Sagorna berättar att djuren i urtiden hånade människan
för hennes fattiga två ben och därför allierade sig dina
förfäder med hästarna. Nu har ni tillsammans sex ben
och dessutom händer för pilbåge och lans. Du bär bud
snabbare än alla andra, slår till och försvinner innan
fienden förstått vad som hänt. Du varken bökar som
bönder i jorden eller söker skydd inom palissader. Du
älskar den öppna slätten eftersom Aslenes brinnade blod
strömmar i dina ådror. Du är en ryttare.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: INT
FÄRDIGHETER: Hantverk, Fingerfärdighet,
Bildning, Genomskåda,
Manipulera
TYPISKA TILLNAMN: Hovslage, Spjuthök,
Vindsnabbe

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Aslaner är lite finare än andra.
✥ På din häst är du snabbare än vinden.
✥ Du har bättre balans än alla andra, även
utan häst.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du gillar att sätta eld på saker – officiellt i
guden Horns namn, men du njuter också
av det.
✥ Du häst är viktigare för dig än någon
människa. Andra förstår inte.
✥ Du får panik i trånga och instängda
utrymmen.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… har en slavsjäl som måste frigöras.
… är en lojal vän för vilken du skulle gå i
döden.
… visar inte respekt och bör sättas på plats
vid tillfälle.

ÄGODELAR
Ridhäst (välj en ur kortleken till Rov & Ruiner
om ni har den), Spjut eller yxa, Kortbåge eller
slunga, Två valfria föremål ur listan över
bruksföremål, T6 silver, Resurstärningar: mat
T8, vatten T8, ammunition T10

Nasare

Att schackra, köpa billigt och sälja dyrt och få
två silver att bli tre har alltid varit ditt sätt
att överleva. Medan blodsdimman låg tät över
landet var handeln mellan byarna begränsad
och lokal. Nu har dimman lyft och hela Det
glömda landet och dess skatter ligger öppna för
dig att ta eller köpa och sälja till den som bjuder
mest. Du är en nasare.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: KAR
FÄRDIGHETER: Hantverk, Fingerfärdighet,
Speja, Genomskåda, Manipulera
TYPISKA TILLNAMN: Silversnike, Guldtand,
Silkestunga

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du har ärliga blå ögon.
✥ Du kan få vem som helst att gilla dig.
✥ Har du vittring på guld kan inget stoppa
dig.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du är skyldig en mäktig person silver.
Mycket silver.
✥ Du lurade en rostbroder med falsksilver
och är nu efterlyst.
✥ Du litar inte på någon och tror att alla vill
åt ditt silver.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… är skyldig dig silver men verkar inte vilja
betala.
… räddade dig ur en knipa. Vad vill hon ha i
gengäld?
… är din väg till rikedom och ära. Håll dig nära.

ÄGODELAR
Kniv, Tre valfria föremål ur listan över bruksföremål,
T12 silver, Resurstärningar: mat T8,
vatten T8

Magiker

Låt dem titta snett på dig. Låt dem gå omvägar runt dig,
rädda för att din svartkonst ska smitta dem. Låt dem
sky dig som döden själv. Låt dem. De fruktar dig, men de
behöver dig. Vem annan än du kan tvinga själva naturen
att lyda sin vilja? Vem annan kan tvinga blodet att koka,
jorden att skaka och de döda att resa sig? Du, bara du,
har sett bortom världens slöjor och skådat varats innersta
väsen. Denna insikt är ditt ok att bära. Du är en magiker.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: INT
FÄRDIGHETER: Hantverk, Fingerfärdighet,
Bildning, Genomskåda, Manipulera
TYPISKA TILLNAMN: Rothjärta, Krokrygg,
Gråkåpa

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Inget skrämmer dig, du har sett världen
bakom slöjan.
✥ Den som hotar dig kommer att dö en
smärtsam död.
✥ Du har läst många böcker och är bildad
och kultiverad.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du plågas av visioner av världen bakom
slöjan.
✥ Ditt sug efter mer magisk kraft är viktigare
än allt annat.
✥ Zytera kommer till dig i mardrömmar och
tvingar dig att lyda.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… tittar alltid snett på dig och verkar rädd
för dig.
… inser inte sin egen styrka. Kan du locka
fram den?
… tvivlar på dina magiska krafter. Så oförskämt!
ÄGODELAR
Stav eller kniv, Ett valfritt föremål ur listan
över bruksföremål, T8 silver, Resurstärningar:
mat T6, vatten T8

Jägare

Vildmarken är ditt hem. Skogarna och bergen,
slätterna och sjöarna – där du kan få frid i sinnet
och slippa andras tjatter. Folk säger att vildmarken
är farlig, att den är ond. Och visst, du har sett
bestarna som strövar där ute. Få har sett monstren
på närmare håll än du. Men du kan konsten att röra
dig osedd och ohörd – och att döda effektivt när så behövs.
När du släpar hem villebrådet och det är dags
att äta är det ingen som klagar. Du är en jägare.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: SMI
FÄRDIGHETER: Smyga, Rörlighet,
Skytte, Speja, Överlevnad
TYPISKA TILLNAMN: Skogsräv, Ulvdrä-
pare, Stigfinnare

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du kan överleva ensam i vildmarken i
veckor.
✥ Din pil träffar alltid sitt mål.
✥ Skogens djur är dina vänner och vill dig
inget ont.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du har svårt för att umgås med andra och
trivs bäst ensam.
✥ Såret efter en demonvarelses klo har aldrig
riktigt läkt.
✥ Du lämnade en gång en skadad vän att dö i
skogen för att rädda dig själv

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… för alltid oväsen. Håll henne på avstånd.
… är glupsk och äter upp all mat som du fångar.
… har ingen respekt för naturen och dess väsen.

ÄGODELAR
Valfritt avståndsvapen samt kniv, Tre valfria
föremål ur listan över bruksföremål, T6 silver,
Resurstärningar: mat T8, vatten T8, pilar T10

Druid

Sedan Drejaren skapat världen sattes du
och dina ordenssyskon att förvalta naturen.
Du upprätthåller balansen. Din hand kan
vara varsam eller grym beroende på vad
situationen kräver, men du handlar alltid
med respekt och omdöme. Väder och liv ligger
i dina händer – djuren och växterna lyssnar
till din röst. Du är en druid.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: INT
FÄRDIGHETER: Uthållighet, Överlevnad,
Genomskåda, Läkekonst, Djurhantering
TYPISKA TILLNAMN: Vindvandrare,
Örtsamle, Korpsångare

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du är ädlare än andra människor och
gudarna älskar dig mer.
✥ Du anar onaturliga förändringar före
alla andra.
✥ Demoner fruktar dig instinktivt.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du njuter av att kräla i gyttjan och leva
av sådant som ingen annan vågar stoppa i
munnen.
✥ Eftersom allt och alla tillhör skapelsen
saknar du respekt för andras egendom.
✥ Du är en moraliserande besserwisser som
alltid tror dig veta gudarnas vilja.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… förstår ännu inte sin roll i världen. Du kan
vägleda, men inte lära.
… dras till förkastliga läror och bör hållas
under uppsikt. I värsta fall är det din plikt att
stoppa henne.
… är en späd ek som med rätt vård kan växa till
något stort.

ÄGODELAR
Stav eller kniv, ett valfritt föremål ur listan
över bruksföremål på sidan xx.

Skald

När vägen är lång, när vinden biter eller när natten är svart behövs ett ljus i mörkret. En påminnelse om forna stordåd och hägrande skatter. Vare sig det sker med sång, dikt eller prosa är det din uppgift att sprida hopp och glädje vid lägerelden. Du har förmågan att jaga bort misstro och ingjuta mod och dådkraft i dina vänner. Om ni trots det en dag möter ert öde är det din krönika om era äventyr som kommer att bevaras för eftervärlden. Du är en skald.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: KAR
FÄRDIGHETER: Bildning, Genomskåda, Manipulera, Skaldekonst, Läkekonst
TYPISKA TILLNAMN: Kvädare, Smilskägg, Silverstämma

STOLTHET Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv: ✥ Din stämma kan smälta det hårdaste hjärta. ✥ Du minns Det glömda landets alla sägner. ✥ Dina vänner litar på dig när det gäller.

MÖRK HEMLIGHET Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du härjas av inre tvivel och tror inte på sångerna du sjunger.
✥ Du är i hemlighet djupt förälskad i en SLP eller annan RP.
✥ Du brukade tjäna rostbröderna som gycklare, men flydde.

ÄGODELAR Lyra eller flöjt, Kniv, Två valfria föremål ur listan över bruksföremål, T8 silver, Resurstärningar: mat T8, vatten T6

Tjuv

Ingen kommer någonsin att ge dig det du önskar. För att få det du vill ha måste du ta det själv. Det är en läxa du lärde dig redan som barn, och du blev tidigt mycket skicklig i att befria andra från sina ägodelar som du behövde bättre än dem. Förr spottade och slog folk efter dig. Nu, som äventyrare med Det glömda landet vid dina fötter, är din expertis i att röra sig obemärkt i skuggorna mycket eftertraktad. Du är en tjuv.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: SMI
FÄRDIGHETER: Närkamp, Smyga, Fingerfärdighet, Rörlighet, Manipulera
TYPISKA TILLNAMN: Halvfinger, Svartråtta, Rödöga

STOLTHET Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv: ✥ Ingen har ett tystare steg än du. ✥ Du stjäl bara från dem som förtjänar det. ✥ Ingen kan fånga dig.

MÖRK HEMLIGHET Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du kan inte låta bli att stjäla värdesaker som du får syn på.
✥ Du stal en gång ett värdefullt föremål av en rostbroder och är nu jagad.
✥ Du kan inte låta bli att spendera allt silver du kommer över.

ÄGODELAR Dolk, Två valfria föremål ur listan över bruksföremål, T10 silver, Resurstärningar: mat T6, vatten T6

Krigare

Du har vandrat svärdets väg så länge du kan minnas. Torkat otaliga fienders blod från din klinga, känt oräkneliga sår läka till fula ärr på din kropp. Du fruktar striden, men du åtrår den på samma gång. Striden är ditt liv. Din uppgift är att skydda dina svagare vänner mot alla fiender och det är en uppgift du tar på största allvar – men sanningen är att det är striden i sig som du lever för. När striden är över vårdar du dina vapen och gör dig redo för nästa sammandrabbning. Du är en krigare.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: STY
FÄRDIGHETER: Styrkeprov, Uthållighet, Närkamp, Hantverk, Rörlighet
TYPISKA TILLNAMN: Gravmakare, Grymkäft, Vindhugg

ÄGODELAR: Valfritt tvåhandsvapen eller valfritt enhandsvapen och sköld, Nitläder eller ringbrynja, Två valfria föremål ur listan över bruksföremål, T6 silver, Resurstärningar: mat T8, vatten T6

Krigarens talanger

Som krigare kan du lära dig följande tre yrkestalanger.
Du får nivå 1 i en av dem vid spelstart.

 • SVÄRDETS VÄG – Du är ett med ditt svärd. Du övar med ditt vapen varje dag och känner alla dess egenskaper som om det vore en del av din egen kropp.
 • SKÖLDENS VÄG – Du är en klippa i stridens hetta, orubblig och svår att komma in på livet. Denna talang påverkar hur du parerar attacker, oavsett om du gör det med sköld eller vapen.
 • FIENDENS VÄG – Du genomskådar din fiende och kan se hans nästa drag innan det sker. Observera att denna talang endast fungerar om ni använder systemet för dolda kombinationer i närkamp
 • DUELLANTENS VÄG – Ersätter Fiendens väg om man inte kör med avancerade stridsregel och stridskort (Husregler).