Läka kritisk skada

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Vitmossa
Du kan fokusera din magiska kraft till att läka
brutna ben och blödande sår. Besvärjelsen läker
direkt en kritisk skada. Om skadan är dödlig
krävs effektgrad 2.

Förinta odöd

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Helig symbol
Döda som reser sig från sina gravar är en
kränkning av naturens ordning och måste
stoppas. Denna besvärjelse ger odöda skada
på STY lika med effektgraden. En odöd som
FÖRINTAS är borta för gott och kommer inte
tillbaka.

Själaljus

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Levande ljus

Du kan rikta naturens kraft till att lysa upp
dunkla själar. Du läker direkt ett antal poäng
INT eller KAR lika med effektgraden.

Helbrägdagörare

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Läkeört

Du läker automatiskt en sjukdom eller neutraliserar
ett gift i dig själv eller någon annan.
Effektgraden måste vara lika med eller högre
än sjukdomens Smittvärde respektive giftets
Giftstyrka delat med 3. Avrunda nedåt.

Helande händer

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Lera
Du kan läka andras skada och utmattning genom
att lägga dina händer på dem. Du läker
direkt ett antal poäng STY eller SMI lika med
effektgraden. Besvärjelsen har ingen effekt på
kritiska skador.

Varseblivning

Druider inom traditionen varseblivning kan se
det andra inte ser, höra det ingen annan hör.
De ser vad som skett i det förgångna och anar
vad som komma ska.

Nivå 1

 • Ljusbringare
 • Häxhörsel
 • Sann syn

Nivå 2

 • Fjärrsyn
 • Fornsyn
 • Vist vägval

Nivå 3

 • Intuition
 • Spådom
 • Tankeöverföring

Hamnskifte

Druider står alltid i nära samklang med naturen,
och hamnskiftarna har gått längst av dem alla
i denna strävan. Hamnskifte betyder att ta ett
djurs form och det finns druider som bemästrat
denna konst, men traditionen hamnskifte innefattar
ett brett spektrum av besvärjelser som alla
relaterar till djuren och deras väsen på olika sätt.

Nivå 1

 • Hökens öga
 • Kattens steg
 • Tala med djur

Nivå 2

 • Bemästra djur
 • Björnens slag
 • Hjortens språng

Nivå 3

 • Djuriskt inflytande
 • Hamnskifte

Magi – Forbidden Lands

 

et som i folkmun kallas magi är en samlingsterm för de krafter som finns bakom världens slöja, bortom det vanligt folk förstår eller vågar se. De som lär sig utnyttja dessa dolda energier kallas oftast magiker, besvärjare eller svartkonstnärer, men även druiderna räknas hit. Magiker och svartkonstnärer i Det glömda landet är en brokig skara individer.

Magin är en vild och oberäknelig kraft som kan ta sig allehanda uttryck. Det finns inga skolor för magi, i stället överförs kunnandet från mästare till lärling inom ett antal breda inriktningar, kallade magiska traditioner. Varje magitradition är kopplad till en viss magisk talang, som är en förutsättning för att kunna kasta besvärjelser inom traditionen.

Lära sig magi

För att lära sig en ny magitradition eller för att öka sin nivå i en tradition man redan kan räcker det inte att betala ERF, som för andra talanger. Du måste även hitta en mästare som har högre nivå i magitalangen än du och som
är beredd att dela sina hemligheter med dig.

Det kan ofta kräva både övertalning och rundlig ersättning.

 

Besvärjelsernas nivåer

Alla besvärjelser indelas i tre nivåer. Mer avancerade besvärjelser har en högre nivå. Som magiker kan du kasta alla besvärjelser vars nivå är lika med eller lägre än din nivå i den relaterade magiska talangen. Har du nivå 2 i talangen BLODETS VÄG kan du exempelvis kasta alla besvärjelser på nivå 1 och 2 inom traditionen blodsmagi.

 

Kasta en besvärjelse

Att kasta en besvärjelse är vanligtvis en lång handling i strid, men det finns även så kallade kraftord som är korta handlingar. En annan typ av besvärjelse är ritualer som tar längre tid (se rutan på nästa sida). Om en besvärjelse är ett kraftord eller en ritual framgår av dess beskrivning.

Att kasta en besvärjelse kräver alltid en stor mental ansträngning, och kräver därför att du lägger en eller flera kraftpoäng. Du vinner kraftpoäng genom att pressa tärningsslag. Ju fler kraftpoäng du lägger, desto större effekt har besvärjelsen.

Effektgrad

Det antal kraftpoäng du lägger på att kasta en besvärjelse kallas dess effektgrad. Effektgraden kan sedan modifieras av tärningsslag och andra faktorer.

Ingredienser

De flesta besvärjelser anger ingredienser, föremål som kan användas för att kasta besvärjelsen mer effektivt. Om du använder rätt ingrediens ökar effektgraden med ett. Du måste fortfarande lägga minst en kraftpoäng för att kasta besvärjelsen. När du har kastat besvärjelsen är ingrediensen förbrukad och kan inte användas som ingrediens igen.

Slå tärning

Du kan aldrig misslyckas i vanlig mening med att kasta en besvärjelse, och du
slår inget färdighetsslag för det. I stället slår du ett antal grundtärningar lika med antalet kraftpoäng du lägger. Om du slår en eller flera Framgångar (6) övertänds besvärjelsen, och slår du en eller flera l drabbas du av ett magiskt missöde. Du kan inte pressa slaget.

Övertändning

För varje Framgång (6) du slår när du kastar en besvärjelse ökar dess effektgrad ett steg. Lägger du exempelvis två kraftpoäng för att kasta en besvärjelse och slår två Framgångar (6) ökar effektgraden till 4.

Magiskt missöde

Om du slår en eller flera Bane (1) när du kastar en besvärjelse har du släppt lös mäktiga krafter men lyckas inte kontrollera dem, och drabbas av ett magiskt missöde. Slå T66 på tabellen på nästa sida.

Säkert kastande

Om du kastar en besvärjelse på lägre nivå än din nivå i magitraditionen
kan du välja att slå en tärning mindre för varje stegs skillnad. Detta minskar risken för magiskt missöde, men också chansen för övertändning. Blir resultatet noll tärningar eller färre slår du inte alls – besvärjelsen har helt enkelt avsedd effekt.

Räckvidd

Varje besvärjelse har en räckvidd, alltså det maximala avstånd på vilket den kan kastas. Räckvidden PERSONLIG innebär att besvärjelsen påverkar magikern själv.

Varaktighet

Varje besvärjelse anger hur länge effekten varar. Omedelbar betyder att effekten är ögonblicklig och inte dröjer kvar. Ett kvartsdygn innebär en fjärdedel av dygnet, alltså morgon, dag, kväll eller natt.

Kraftpoäng

Alla besvärjelser kräver minst en kraftpoäng att kasta. Detta gäller även om det inte uttryckligen står i besvärjelsens beskrivning.

Magi Traditioner

Allmänna besvärjelser

Magitraditionerna i Det glömda landet skiljer sig mycket åt, men det finns vissa effekter och besvärjelser som alla magiker och druider kan använda om de är skickliga nog. Dessa kallas för allmänna besvärjelser. Dessa är också nivå indelade, men du kan använda vilken magitalang som helst för att kasta dem.

Lista över allmänna besvärjelser

Druider

Magiker

Druid

Sedan Drejaren skapat världen sattes du
och dina ordenssyskon att förvalta naturen.
Du upprätthåller balansen. Din hand kan
vara varsam eller grym beroende på vad
situationen kräver, men du handlar alltid
med respekt och omdöme. Väder och liv ligger
i dina händer – djuren och växterna lyssnar
till din röst. Du är en druid.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: INT
FÄRDIGHETER: Uthållighet, Överlevnad,
Genomskåda, Läkekonst, Djurhantering
TYPISKA TILLNAMN: Vindvandrare,
Örtsamle, Korpsångare

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du är ädlare än andra människor och
gudarna älskar dig mer.
✥ Du anar onaturliga förändringar före
alla andra.
✥ Demoner fruktar dig instinktivt.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du njuter av att kräla i gyttjan och leva
av sådant som ingen annan vågar stoppa i
munnen.
✥ Eftersom allt och alla tillhör skapelsen
saknar du respekt för andras egendom.
✥ Du är en moraliserande besserwisser som
alltid tror dig veta gudarnas vilja.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… förstår ännu inte sin roll i världen. Du kan
vägleda, men inte lära.
… dras till förkastliga läror och bör hållas
under uppsikt. I värsta fall är det din plikt att
stoppa henne.
… är en späd ek som med rätt vård kan växa till
något stort.

ÄGODELAR
Stav eller kniv, ett valfritt föremål ur listan
över bruksföremål på sidan xx.