Helande händer

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Lera
Du kan läka andras skada och utmattning genom
att lägga dina händer på dem. Du läker
direkt ett antal poäng STY eller SMI lika med
effektgraden. Besvärjelsen har ingen effekt på
kritiska skador.