Läka kritisk skada

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Vitmossa
Du kan fokusera din magiska kraft till att läka
brutna ben och blödande sår. Besvärjelsen läker
direkt en kritisk skada. Om skadan är dödlig
krävs effektgrad 2.

Förinta odöd

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Helig symbol
Döda som reser sig från sina gravar är en
kränkning av naturens ordning och måste
stoppas. Denna besvärjelse ger odöda skada
på STY lika med effektgraden. En odöd som
FÖRINTAS är borta för gott och kommer inte
tillbaka.

Själaljus

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Levande ljus

Du kan rikta naturens kraft till att lysa upp
dunkla själar. Du läker direkt ett antal poäng
INT eller KAR lika med effektgraden.

Helbrägdagörare

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Läkeört

Du läker automatiskt en sjukdom eller neutraliserar
ett gift i dig själv eller någon annan.
Effektgraden måste vara lika med eller högre
än sjukdomens Smittvärde respektive giftets
Giftstyrka delat med 3. Avrunda nedåt.

Helande händer

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Lera
Du kan läka andras skada och utmattning genom
att lägga dina händer på dem. Du läker
direkt ett antal poäng STY eller SMI lika med
effektgraden. Besvärjelsen har ingen effekt på
kritiska skador.

Stendamm

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: En runda
✥✥ INGREDIENS: En näve sand
Besvärjelsen driver ett tätt moln av stendamm
ur marken och täcker den zon du befinner
dig i. Dammet blockerar sikten genom
zonen och låter dig fly från en strid (sid 85)
utan att slå för RÖRLIGHET. Denna besvärjelse
kan bara användas i terrängtypen BERG eller
i en GROTTA.

Bedöva

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Kort
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Blåshorn

Din mäktiga stämma är så stark att personer omkring dig bedövas. Sången ger 1 poäng skada på SMI för varje effektgrad. Du kan fördela skadan på en eller flera fiender som du vill. Offren kan skydda sig genom att slå för GENOMSKÅDA – varje slagen Framgång (6)  eliminerar 1 poäng skada.
Ingen effekt på monster.

Portal

✥✥ NIVÅ 3, RITUAL
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: Ett kvartsdygn per effektgrad

Denna kraftfulla ritual river ett hål i slöjan
mellan världarna och öppnar en väg mellan
dem. Det hela är ett mycket riskabelt företag
eftersom du riskerar att stöta på allehanda demoner
och andra illvilliga väsen på andra sidan
– kanske kan du utnyttja dem för dina syften,
men det är minst lika troligt att de kommer att
utnyttja dig. Eller vilja sluka dig hel. Besvärjelsen
BETVINGA DEMON (se blodsmagi) är mycket
användbar här. Detaljerna är upp till SL.
En annan konkret användning för besvärjelsen
är att du kan skapa en ny PORTAL på andra
sidan som kan leda till vilken plats du vill i
Det glömda landet.

Kraftsymbol

✥✥ NIVÅ 3, RITUAL
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
Du kan ladda en symbol med kraft. Symbolen
måste ritas på eller ristas in i ett föremål, som
då laddas med ett antal kraftpoäng lika med effektgraden.
Du kan senare använda symbolen
för att kasta besvärjelser och tömma dess batteri
av kraftpoäng. Andra runmagiker kan använda
dina kraftsymboler om de kommer över
dem, så håll hårt i dem!

Dominera

✥✥ NIVÅ 3
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: En runda

Du kan ta total kontroll över ditt offers handlingar. Offret måste slå för GENOMSKÅDA (vilket då ej är en handling) med en negativ modifikation lika
med effektgraden. Om slaget misslyckas blir offret som en marionettdocka utan makt över sin egen kropp. Kontrollen räcker bara till offrets nästa ordinarie tur i initiativordningen och täcker en lång och en kort handling). Offret kan inte utföra reaktiva handlingar eller bonushandlingar från talanger innan de DOMINERADE handlingarna är utförda.
Besvärjelsen har ingen effekt på monster.