Bedöva

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Kort
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Blåshorn

Din mäktiga stämma är så stark att personer omkring dig bedövas. Sången ger 1 poäng skada på SMI för varje effektgrad. Du kan fördela skadan på en eller flera fiender som du vill. Offren kan skydda sig genom att slå för GENOMSKÅDA – varje slagen Framgång (6)  eliminerar 1 poäng skada.
Ingen effekt på monster.