Kraftsymbol

✥✥ NIVÅ 3, RITUAL
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
Du kan ladda en symbol med kraft. Symbolen
måste ritas på eller ristas in i ett föremål, som
då laddas med ett antal kraftpoäng lika med effektgraden.
Du kan senare använda symbolen
för att kasta besvärjelser och tömma dess batteri
av kraftpoäng. Andra runmagiker kan använda
dina kraftsymboler om de kommer över
dem, så håll hårt i dem!