Själaljus

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Levande ljus

Du kan rikta naturens kraft till att lysa upp
dunkla själar. Du läker direkt ett antal poäng
INT eller KAR lika med effektgraden.