Helbrägdagörare

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Läkeört

Du läker automatiskt en sjukdom eller neutraliserar
ett gift i dig själv eller någon annan.
Effektgraden måste vara lika med eller högre
än sjukdomens Smittvärde respektive giftets
Giftstyrka delat med 3. Avrunda nedåt.