Magi – Forbidden Lands

 

et som i folkmun kallas magi är en samlingsterm för de krafter som finns bakom världens slöja, bortom det vanligt folk förstår eller vågar se. De som lär sig utnyttja dessa dolda energier kallas oftast magiker, besvärjare eller svartkonstnärer, men även druiderna räknas hit. Magiker och svartkonstnärer i Det glömda landet är en brokig skara individer.

Magin är en vild och oberäknelig kraft som kan ta sig allehanda uttryck. Det finns inga skolor för magi, i stället överförs kunnandet från mästare till lärling inom ett antal breda inriktningar, kallade magiska traditioner. Varje magitradition är kopplad till en viss magisk talang, som är en förutsättning för att kunna kasta besvärjelser inom traditionen.

Lära sig magi

För att lära sig en ny magitradition eller för att öka sin nivå i en tradition man redan kan räcker det inte att betala ERF, som för andra talanger. Du måste även hitta en mästare som har högre nivå i magitalangen än du och som
är beredd att dela sina hemligheter med dig.

Det kan ofta kräva både övertalning och rundlig ersättning.

 

Besvärjelsernas nivåer

Alla besvärjelser indelas i tre nivåer. Mer avancerade besvärjelser har en högre nivå. Som magiker kan du kasta alla besvärjelser vars nivå är lika med eller lägre än din nivå i den relaterade magiska talangen. Har du nivå 2 i talangen BLODETS VÄG kan du exempelvis kasta alla besvärjelser på nivå 1 och 2 inom traditionen blodsmagi.

 

Kasta en besvärjelse

Att kasta en besvärjelse är vanligtvis en lång handling i strid, men det finns även så kallade kraftord som är korta handlingar. En annan typ av besvärjelse är ritualer som tar längre tid (se rutan på nästa sida). Om en besvärjelse är ett kraftord eller en ritual framgår av dess beskrivning.

Att kasta en besvärjelse kräver alltid en stor mental ansträngning, och kräver därför att du lägger en eller flera kraftpoäng. Du vinner kraftpoäng genom att pressa tärningsslag. Ju fler kraftpoäng du lägger, desto större effekt har besvärjelsen.

Effektgrad

Det antal kraftpoäng du lägger på att kasta en besvärjelse kallas dess effektgrad. Effektgraden kan sedan modifieras av tärningsslag och andra faktorer.

Ingredienser

De flesta besvärjelser anger ingredienser, föremål som kan användas för att kasta besvärjelsen mer effektivt. Om du använder rätt ingrediens ökar effektgraden med ett. Du måste fortfarande lägga minst en kraftpoäng för att kasta besvärjelsen. När du har kastat besvärjelsen är ingrediensen förbrukad och kan inte användas som ingrediens igen.

Slå tärning

Du kan aldrig misslyckas i vanlig mening med att kasta en besvärjelse, och du
slår inget färdighetsslag för det. I stället slår du ett antal grundtärningar lika med antalet kraftpoäng du lägger. Om du slår en eller flera Framgångar (6) övertänds besvärjelsen, och slår du en eller flera l drabbas du av ett magiskt missöde. Du kan inte pressa slaget.

Övertändning

För varje Framgång (6) du slår när du kastar en besvärjelse ökar dess effektgrad ett steg. Lägger du exempelvis två kraftpoäng för att kasta en besvärjelse och slår två Framgångar (6) ökar effektgraden till 4.

Magiskt missöde

Om du slår en eller flera Bane (1) när du kastar en besvärjelse har du släppt lös mäktiga krafter men lyckas inte kontrollera dem, och drabbas av ett magiskt missöde. Slå T66 på tabellen på nästa sida.

Säkert kastande

Om du kastar en besvärjelse på lägre nivå än din nivå i magitraditionen
kan du välja att slå en tärning mindre för varje stegs skillnad. Detta minskar risken för magiskt missöde, men också chansen för övertändning. Blir resultatet noll tärningar eller färre slår du inte alls – besvärjelsen har helt enkelt avsedd effekt.

Räckvidd

Varje besvärjelse har en räckvidd, alltså det maximala avstånd på vilket den kan kastas. Räckvidden PERSONLIG innebär att besvärjelsen påverkar magikern själv.

Varaktighet

Varje besvärjelse anger hur länge effekten varar. Omedelbar betyder att effekten är ögonblicklig och inte dröjer kvar. Ett kvartsdygn innebär en fjärdedel av dygnet, alltså morgon, dag, kväll eller natt.

Kraftpoäng

Alla besvärjelser kräver minst en kraftpoäng att kasta. Detta gäller även om det inte uttryckligen står i besvärjelsens beskrivning.

Magi Traditioner

Allmänna besvärjelser

Magitraditionerna i Det glömda landet skiljer sig mycket åt, men det finns vissa effekter och besvärjelser som alla magiker och druider kan använda om de är skickliga nog. Dessa kallas för allmänna besvärjelser. Dessa är också nivå indelade, men du kan använda vilken magitalang som helst för att kasta dem.

Lista över allmänna besvärjelser

Druider

Magiker

Magiker

Låt dem titta snett på dig. Låt dem gå omvägar runt dig,
rädda för att din svartkonst ska smitta dem. Låt dem
sky dig som döden själv. Låt dem. De fruktar dig, men de
behöver dig. Vem annan än du kan tvinga själva naturen
att lyda sin vilja? Vem annan kan tvinga blodet att koka,
jorden att skaka och de döda att resa sig? Du, bara du,
har sett bortom världens slöjor och skådat varats innersta
väsen. Denna insikt är ditt ok att bära. Du är en magiker.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: INT
FÄRDIGHETER: Hantverk, Fingerfärdighet,
Bildning, Genomskåda, Manipulera
TYPISKA TILLNAMN: Rothjärta, Krokrygg,
Gråkåpa

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Inget skrämmer dig, du har sett världen
bakom slöjan.
✥ Den som hotar dig kommer att dö en
smärtsam död.
✥ Du har läst många böcker och är bildad
och kultiverad.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du plågas av visioner av världen bakom
slöjan.
✥ Ditt sug efter mer magisk kraft är viktigare
än allt annat.
✥ Zytera kommer till dig i mardrömmar och
tvingar dig att lyda.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… tittar alltid snett på dig och verkar rädd
för dig.
… inser inte sin egen styrka. Kan du locka
fram den?
… tvivlar på dina magiska krafter. Så oförskämt!
ÄGODELAR
Stav eller kniv, Ett valfritt föremål ur listan
över bruksföremål, T8 silver, Resurstärningar:
mat T6, vatten T8

Ziyad al-Biruni

Ziyad al-Biruni är en av magikerna i Crowns sällskap. Han har avslöjat att han var den som hjälpte Anthony, Robert och Josef att fly från fabriken under kidnappningen genom att låsa upp dörren till deras rum och ge dem en ficklampa och kniv. Än så länge har det inte avslöjats vad Ziyad är kapabel till mer än att han verkar kunna styra drömmar.

Beskrivning: Ziyad är av arabiskt ursprung. Han har olivfärgad hy, rakat huvud, och tatueringar i form av svarta prickar på kinderna, hakan och pannan. I drömmen bär Ziyad kaftan.

Natten den 7 oktober 2008
Genom att sova med en trästatyett Anthony hämtade i Luther Hardwicks artifaktskåp mötte han Ziyad i Drömmen. I en ökenoas berättade Ziyad att han trodde att Viktor Volkovs tidsmagiker Anton Berjozkin låg bakom Luther Hardwicks försvinnande (återställandet av tiden) men att han trodde sig kunna rädda Hardwick ifall Anthony kunde föra en del av Berjozkin till honom (hårstrå, blod etc.) I utbyte mot att Anthony hjälpte Ziyad skulle Ziyad ordna ett möte med Charles Crown i Drömmen.

Reuben Barret

Reuben Barret är ledare för den ockulta orden Hermetics of the Golden Dawns London-avdelning. Han har goda grunder för att inte vara så vänligt inställd till Anthony DeCay.

Reuben förespråkar en ockult filosofi där man skapar Ordning och stävjar Kaos genom medmänsklighet, tolerans och meditation. Genom att finna insikt kan människan förenas med Gud och hitta sin egen gudomlighet. Han tror att endast om Ordningen uppehålls kan mänskligheten fortsätta vakna upp ur den Illusion som de hamnat i. Kaos är mänsklighetens fiende och endast de vilsna och förlorade tjänar Kaos. Våld har sitt ursprung i Kaos och är därför föraktligt.

Beskrivning: Reuben Barret är en högrest och bredaxlad man i 60-årsåldern med ett harmoniskt och vänligt utseende. Ögonen är blå och väldigt lugna. Håret vitt och kortklippt och ansiktet pryds av ett vitt välansat skägg. Han går klädd i diskreta filtkostym med väst och slips. Inomhus tar han oftast av kavajen.

Händelser:

Söndagen den 17:e augusti 2008
Anthony DeCayArthur Cresswell och Robert McShane Jr tog sig in i Reuben Barrets bibliotek i hans hus i Westminster tillsammans med Millie Shaw. De avbröt Reubens möte med fem Golden Dawn-medlemmar och anklagade Reuben för att ha lejt sin tjänare Archie Nobleatt mörda Millies far, bokhandlaren, Riley Shaw. Motivet skulle ha varit att Riley Shaw betalat två inbrottstjuvar att stjäla den ockulta boken Liber Ferreus från Reubens bibliotek. Barret betygade att han varit ovetande om Nobles agerande och erbjöd att föra Archie Noble inför rätta. Anthony skallade ned en Golden Dawn-medlem som försöka ringa till polisen och hotade med att döda alla i biblioteket. Noble skjöt då Reuben Barret med tre revolverskott och flydde ut ur salen. Medan Barret låg medvetslös frammanade Millie den summeriska dödsgudinnan Ereshkigal genom att bloda ner en summerisk statyett. Demonen dödade Golden Dawn-medlemmen och fotografen Sebastian Kay och kastade ut Robert genom ett fönster innan Anthony på oklart sätt fördrev demonen och förband Millies uppskurna handleder. Arthur Cresswell och Robert McShane Jr slog och högg gemensamt ihjäl Archie Noble i Barrets entré och lämnade sedan huset i en bil tillsammans med DeCay och Millie Shaw.

Laurent Valois

Kufisk porrproducent och passionsmagiker. Enligt honom, som försökte fördriva fostret i Cesar Battistas dotter Dolores mage, är Linda menad att (åter?)födas i fostret. Under Laurents födrivningsritual frammanade Linda en portal till en annan dimension som fick Laurents assistent den 13-åriga flickan Minette dödad och utspridd över Laurents tempel.

Enligt Laurent Valois kan dessutom inte Linda fördrivas från Dolores ifall Dolores medvetande inte återförs till hennes kropp (från en annan dimension).

Anthony DeCay fick kontakt med Laurent Valois genom Jonathan Hayworth.

Beskrivning: Laurent är en storvuxen man i 60-årsåldern. Han har en stor mage, tunt grått hår i hästsvans och helskägg. Laurent bär bredramade glasögon med tjocka glas, skjortor i skrikiga färger, åtsittande svarta skinnbyxor och boots.

Plats: Valois Porno’s.

George Devlin

George Devlin är en av Crowns allierade ockultister som har levt i Metropolis i flera decennier.

´Han´ har blivit en ´hon´ och ser numera ut som en gammal senig och utmärglad kvinna. Huvudet är täckt av vita långa dreadlocks och hela George’ hud är översållad med tatuerade kryptiska mönster. George bär rock och en Kalashnikov automatkarbin över ryggen.

Under huvudpersonernas möte med George verkade ´han´ uppenbart galen men hade samtidigt en stor kunskap om Metropolis. Genom att följa till synes ologiska vägar (ex. gå 5 steg in i en gränd, backa 10 steg och sedan komma till en ny gränd) ledde George huvudpersonerna till en gata från Paris (!) där han genom att få alla ovetande människor att bli vansinniga öppnade en portal till Serafernas tempel.

Charles Crown

Charles Crown är en fruktad och hatat magiker som är Anthony Decay, Robert McShane, John Adams och Josef Bismarks far.

Antagligen har Mr Crown flytt amerika (eller denna dimension) på grund av Viktor Volkov och Beljov-ligan.
De personer vi vet att han har kontakt med är Luther Hartwick och
Ziyad al-Biruni och den judiska rabbin vid namn Itzak Steinberg.

Robert McShane Sr, Robert McShane Jr:s morfar, har också avslöjat för Robert Jr att han fick i uppgift av Charles Crown att vara Robert Jr:s väktare. Robert Sr:s exakta relation till Charles Crown är dock inte faställd.

Mr Crown har inte setts till i New York sedan 1970-talet, då bar han äldre typ av kläder (Tweed kostym) och hade en fint ansad mustasch. Enligt personer som har mött Charles Crown (bl.a. Josef Bismarcks mor Trudi Bismarck och Robert McShane Jr:s mor Joanna McShane) talar Charles Crown med brittisk accent.

Anthony DeCay

Anthony DeCay är ca 35 år, född i Queens, Fadern Charles Crown och modern heter Natalie Brandon. Anthony hette Brandon i efternamn innan han bytte till DeCay.
Han har en son på 6 år vid namn Lucius som han har med sin exflickvän Stephany DeCay. Hans mål är att få vårdnaden om honom en vacker dag.
Namnet DeCay kommer ifrån när han och Stephany var unga då dom bytte namn tillsammans.

Hans uppväxt har varit ganska jobbig, med en moder som var ständigt på gränsen till ett sammanbrott. Natalie är kroniskt deprimerad och djupt troende katolik.
Tills för bara ett år sedan var hans far är okänd, Anthony visste inte ens vad han hette. Anledningan varför hans mor var psykistsjuk är att hon blev våldtagen av Anthonys far och det var första och sista gången de träffades.

I tidiga tonåren betraktade han sig som en ”hård rockare” och började spara ut håret.
Det var en liten grupp med killar på skolan som han började umgås med som alla lyssnade på hårdrock/metal. Tiden gick och dom blev allt mörkare, tillslut startade Anthony med några vänner bland annat Josh Grim även ett eget band som hette Nocturnal Mortum, som var ett rent black metal band. Anthony ska han några demo-kasetter med dom hemma.

Egot fängslar självet, kosmos fängslar alla själv samt det kaos det manifesterats ur. Som satanister, anklagare, motståndare, fiender, förgörare, strävar vi efter samma mål som satan: upphörandet av sådana fängelsevistelser.
Genom Astaroth och klifforna (dödsänglarna)bör vi öppna portarna till dödsrikerna och på så sätt få världen att rasa samman och därmed träda in i Sitra Ahra.
Ave Satan! Ave Astaroth!

Utseende:
Svart långt hår oftast uppsatt i hästsvans med en rött snöre.
Slitna gammla kostymer, alltid i svart. Om det inte vore helt absurt skulle han använda cape och käpp. Anthony är kronisk kedjerökare och när tillfälle ges njuter han cigaretterna i munstycke.

Han bor på Manhattan i sin tvårummare som är lagomt minimalistisk och full med bokhyllor.

Han jobbar som lärarvikarie på en kommunal highschool i New York, ämnena han undervisar är religion och historia. Han hoppas på att bli universtetslärare i något av ämnena en dag och kanske skaffa sig en titel som doktor eller magister.

Han kör en svart Cadillac Eldorado.

Familj: Sonen Lucius. Modern Natalie Brandon. Halvbröderna Josef Bismarck, Robert McShane Jr och John Adams.

Vänner: Josh Grim, Jonathan Hayworth,Cesar Battista.

Platser: Anthonys källare.

Hemort: East Village, Manhattan.