Magiker

Låt dem titta snett på dig. Låt dem gå omvägar runt dig,
rädda för att din svartkonst ska smitta dem. Låt dem
sky dig som döden själv. Låt dem. De fruktar dig, men de
behöver dig. Vem annan än du kan tvinga själva naturen
att lyda sin vilja? Vem annan kan tvinga blodet att koka,
jorden att skaka och de döda att resa sig? Du, bara du,
har sett bortom världens slöjor och skådat varats innersta
väsen. Denna insikt är ditt ok att bära. Du är en magiker.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: INT
FÄRDIGHETER: Hantverk, Fingerfärdighet,
Bildning, Genomskåda, Manipulera
TYPISKA TILLNAMN: Rothjärta, Krokrygg,
Gråkåpa

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Inget skrämmer dig, du har sett världen
bakom slöjan.
✥ Den som hotar dig kommer att dö en
smärtsam död.
✥ Du har läst många böcker och är bildad
och kultiverad.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du plågas av visioner av världen bakom
slöjan.
✥ Ditt sug efter mer magisk kraft är viktigare
än allt annat.
✥ Zytera kommer till dig i mardrömmar och
tvingar dig att lyda.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… tittar alltid snett på dig och verkar rädd
för dig.
… inser inte sin egen styrka. Kan du locka
fram den?
… tvivlar på dina magiska krafter. Så oförskämt!
ÄGODELAR
Stav eller kniv, Ett valfritt föremål ur listan
över bruksföremål, T8 silver, Resurstärningar:
mat T6, vatten T8