Nasare

Att schackra, köpa billigt och sälja dyrt och få
två silver att bli tre har alltid varit ditt sätt
att överleva. Medan blodsdimman låg tät över
landet var handeln mellan byarna begränsad
och lokal. Nu har dimman lyft och hela Det
glömda landet och dess skatter ligger öppna för
dig att ta eller köpa och sälja till den som bjuder
mest. Du är en nasare.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: KAR
FÄRDIGHETER: Hantverk, Fingerfärdighet,
Speja, Genomskåda, Manipulera
TYPISKA TILLNAMN: Silversnike, Guldtand,
Silkestunga

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du har ärliga blå ögon.
✥ Du kan få vem som helst att gilla dig.
✥ Har du vittring på guld kan inget stoppa
dig.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du är skyldig en mäktig person silver.
Mycket silver.
✥ Du lurade en rostbroder med falsksilver
och är nu efterlyst.
✥ Du litar inte på någon och tror att alla vill
åt ditt silver.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… är skyldig dig silver men verkar inte vilja
betala.
… räddade dig ur en knipa. Vad vill hon ha i
gengäld?
… är din väg till rikedom och ära. Håll dig nära.

ÄGODELAR
Kniv, Tre valfria föremål ur listan över bruksföremål,
T12 silver, Resurstärningar: mat T8,
vatten T8