Ryttare

Sagorna berättar att djuren i urtiden hånade människan
för hennes fattiga två ben och därför allierade sig dina
förfäder med hästarna. Nu har ni tillsammans sex ben
och dessutom händer för pilbåge och lans. Du bär bud
snabbare än alla andra, slår till och försvinner innan
fienden förstått vad som hänt. Du varken bökar som
bönder i jorden eller söker skydd inom palissader. Du
älskar den öppna slätten eftersom Aslenes brinnade blod
strömmar i dina ådror. Du är en ryttare.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: INT
FÄRDIGHETER: Hantverk, Fingerfärdighet,
Bildning, Genomskåda,
Manipulera
TYPISKA TILLNAMN: Hovslage, Spjuthök,
Vindsnabbe

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Aslaner är lite finare än andra.
✥ På din häst är du snabbare än vinden.
✥ Du har bättre balans än alla andra, även
utan häst.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du gillar att sätta eld på saker – officiellt i
guden Horns namn, men du njuter också
av det.
✥ Du häst är viktigare för dig än någon
människa. Andra förstår inte.
✥ Du får panik i trånga och instängda
utrymmen.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… har en slavsjäl som måste frigöras.
… är en lojal vän för vilken du skulle gå i
döden.
… visar inte respekt och bör sättas på plats
vid tillfälle.

ÄGODELAR
Ridhäst (välj en ur kortleken till Rov & Ruiner
om ni har den), Spjut eller yxa, Kortbåge eller
slunga, Två valfria föremål ur listan över
bruksföremål, T6 silver, Resurstärningar: mat
T8, vatten T8, ammunition T10