Zoner och Avstånd

Platsen där striden utspelar sig är indelad i zoner. En zon är ett rum eller en plätt mark. Hur stor en zon är varierar – från bara några steg tvärs över till tjugotalet meter. I svår terräng
är platsen som regel mindre än i öppen terräng. Avståndet från en zon till en angränsande zon kallas ett segment.

Zoners egenskaper

Zoner kan ha olika egenskaper som påverkar
handlingar som utförs i zonen.

 • TRÅNG: Det är ont om plats och/eller lågt i
  tak. Attacker med TUNGT vapen får modifikation
  –2, och du kan inte TA SATS inför en närkampsattack.
 • OLÄNDIG: Du måste slå ett slag för RÖRLIGHET
  när du SPRINGER in i zonen. Ett misslyckat slag
  innebär att tar dig in i zonen men faller omkull.
  Läs mer om terräng i kapitel 7.
 • ÖPPEN: Zonen är öppen och flack, vilket underlättar
  för riddjur. Läs mer nedan.
 • MÖRK/DIMMIG: Avståndsattacker in i zonen
  får modifikation –2 och kan inte passera
  genom zonen.

Gränser och siktlinjer

En annan viktig aspekt av zoner är gränsen
mellan dem. Gränsen mellan två zoner på-
verkar både förflyttning och skytte.

 • BLOCKERAD: Gränsen blockeras av en
  vägg, en hög mur, en djup avgrund, eller
  dylikt. . Du kan inte passera gränsen
  mellan zonerna, i alla fall inte till fots.
 • HINDRAD: Något längs zonens gräns skymmer
  sikten, men blockerar inte förflyttning.
  Exempel kan vara en dörröppning, buskage
  eller ett draperi. Skytte förbi gränsen är inte
  möjligt, men förflyttning påverkas inte.

Avståndskategorier

I konflikter delas avståndet mellan dig och
fienden in i fem kategorier. Se tabellen intill.
Kolumnen Terräng anger terrängtyper där det
maximala siktavståndet vanligen motsvarar
kategorin. Läs mer om terräng i kapitel 7.

Förflyttning

För att förflytta dig under strid använder du
handlingen SPRINGA. En (kort) handling förflyttar
dig från en zon till en angränsande zon,
eller till ARMLÄNGDS avstånd från en fiende i
samma zon som du. I normal terräng krävs
inget slag för att SPRINGA.

DÖRRAR: Du kan öppna en olåst dörr med
handlingen PÅVERKA FÖREMÅL. En låst dörr
måste antingen dyrkas upp (sid xx) eller slås
in. Att slå in en typisk trädörr kräver 5 poäng
skada för att ge vika. Rejäla dörrar kräver mer
våld och riktigt bastanta dörrar har även ett
skyddsvärde som en rustning (sid xx)

Fly från striden

Om en strid går dig emot kan det vara bättre
att retirera och återkomma med förstärkning.
Om du är ensam i din zon och vill
lämna konflikten direkt slår du för färdigheten
RÖRLIGHET – ett lyckat slag betyder att du
lyckas komma undan på något sätt och konflikten
är över.
Du kan inte fly på detta sätt om du är inspärrad
eller omringad. SL avgör i tveksamma
lägen. Du kan heller inte använda slaget
till att ta dig förbi en fiende – du måste fly
tillbaka i samma riktning som du kom ifrån.

SL kan även ge dig en modifikation på slaget
beroende på terrängen och avståndet till närmaste
fiende, se tabellen nedan.

FLY FRÅN KONFLIKTEN

 • Kort 0
 • Långt +1
 • Öppen terräng –1
 • Svår terräng +1

Misslyckas slaget blir du så ansatt av fienden
att du inte tar dig undan – du blir kvar på
samma avstånd. SL kan också låta något mer
missöde drabba dig (sid xx). Du kan försöka fly
igen i nästa runda.