Handlingar

När det är din tur i rundan får du utföra en lång handling och en kort handling, alternativt två korta handlingar.

En lång handling innebär som regel att du slår för en färdighet.
En kort handling är snabbare och kräver inte alltid ett tärningsslag, men kan göra det. Se listorna på typiska korta och långa handlingar härunder.

Krav

Vissa handlingar kräver att vissa villkor ska uppfyllas för att de ska kunna utföras. Ofta kan kravet vara en egenskap hos det vapen du använder. Egenskaper för vapen och andra föremål förklaras i det kapitlet.

Säg vad du gör

När det är din tur att agera i rundan säger du helt enkelt vilka handlingar som du vill utföra, och slår tärning för att se om du lyckas. Vissa handlingar ger fienden möjlighet att direkt utföra en reaktiv handling, se mer om dessa nedan.

Hjälpa andra

Om du hjälper en annan rollperson eller SLP att utföra en handling kostar det dig en handling av samma sort (lång eller kort). Du måste deklarera att du hjälper en annan person innan tärningarna rullas. Att hjälpa andra bryter
alltså den normala turordningen i rundan.

Brodera ut!

Listan över handlingar och manövrer är ganska omfattande, men ger inga detaljer. Det är upp till dig som spelare att beskriva exakt vad din äventyrare gör, hur hon ser ut när hon anfaller och vad hon känner inombords när hon höjer sitt svärd till anfall…

Reaktiva handlingar

Precis som i närkamp måste fienden deklarera om hon ska DUCKA eller PARERA innan du slår för angreppet. DUCKA och PARERA är reaktiva handlingar och bryter mot den normala turordningen i rundan.