Hamnskifte

Druider står alltid i nära samklang med naturen,
och hamnskiftarna har gått längst av dem alla
i denna strävan. Hamnskifte betyder att ta ett
djurs form och det finns druider som bemästrat
denna konst, men traditionen hamnskifte innefattar
ett brett spektrum av besvärjelser som alla
relaterar till djuren och deras väsen på olika sätt.

Nivå 1

  • Hökens öga
  • Kattens steg
  • Tala med djur

Nivå 2

  • Bemästra djur
  • Björnens slag
  • Hjortens språng

Nivå 3

  • Djuriskt inflytande
  • Hamnskifte