Skald

När vägen är lång, när vinden biter eller när natten är svart behövs ett ljus i mörkret. En påminnelse om forna stordåd och hägrande skatter. Vare sig det sker med sång, dikt eller prosa är det din uppgift att sprida hopp och glädje vid lägerelden. Du har förmågan att jaga bort misstro och ingjuta mod och dådkraft i dina vänner. Om ni trots det en dag möter ert öde är det din krönika om era äventyr som kommer att bevaras för eftervärlden. Du är en skald.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: KAR
FÄRDIGHETER: Bildning, Genomskåda, Manipulera, Skaldekonst, Läkekonst
TYPISKA TILLNAMN: Kvädare, Smilskägg, Silverstämma

STOLTHET Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv: ✥ Din stämma kan smälta det hårdaste hjärta. ✥ Du minns Det glömda landets alla sägner. ✥ Dina vänner litar på dig när det gäller.

MÖRK HEMLIGHET Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du härjas av inre tvivel och tror inte på sångerna du sjunger.
✥ Du är i hemlighet djupt förälskad i en SLP eller annan RP.
✥ Du brukade tjäna rostbröderna som gycklare, men flydde.

ÄGODELAR Lyra eller flöjt, Kniv, Två valfria föremål ur listan över bruksföremål, T8 silver, Resurstärningar: mat T8, vatten T6