Initiativ & Rundor

När striden börjar avgörs först vem som har initiativet. Gör det innan någon rullar tärning för sin färdighet.

Initiativdraget

Ta tio spelkort, numrerade 1 till 10. Alla spelare som deltar i konflikten, frivilligt eller ofrivilligt, drar varsitt kort, och SL drar ett kort för varje SLP. Detta kallas initiativdraget. Siffran på kortet avgör i vilken ordning ni agerar
i striden. Ettan går först, därefter tvåan, och så vidare tills alla har agerat. Lägg ditt initiativkort vid ditt rollformulär så att alla kan se i vilken ordning ni agerar.

SL lägger sina initiativkort framför sig. När alla deltagare har agerat varsin gång är rundan slut, och en ny runda börjar. Turordningen behålls konflikten ut
initiativdraget görs bara i den första rundan.

Tidsåtgång

I spelets värld kan en runda motsvara mellan ett tiotal sekunder och uppåt
en minut, beroende på omständigheterna och vilka färdigheter som används.

Överraskning

Om du utför en attack som SL bedömer vara
överraskande får du dra två initiativkort innan
någon annan drar sitt kort, och välja det kort
du vill. Det kort du inte väljer blandas in i leken
igen innan de övriga drar sina kort.

Talanger

Talangen BLIXTSNABB låter dig också påverka ditt initiativ.

Byta initiativ

Du gör aldrig om ditt initiativdrag under en strid, men du kan byta initiativkort – och därmed plats i turordningen – med en annan rollperson. Detta kan göras i början av striden eller i början av en ny runda, aldrig under en pågående runda.

Du och den andra rollpersonen måste kunna prata med varandra för att kunna byta initiativ. Du kan byta initiativkort med en fiende genom handlingen
FINT (se Närkamp).