Förflyttning

För att förflytta dig under strid använder du handlingen SPRINGA. En (kort) handling som förflyttar dig från en zon till en angränsande zon, eller till ARMLÄNGDS avstånd från en fiende i samma zon som du.
I normal terräng krävs inget slag för att SPRINGA.