Religion

Religion är avgörande för Det glömda landets människor, främst när det gäller att skilja vän från fiende. De flesta av Det glömda landets människor dyrkar den korp- eller ormgud som enligt myten förde dem till landet, men de nämner guden med olika namn och visar stark ömsesidig fientlighet. Vid sidan av huvudguden hedras mer okontroversiella bruksgudar kopplade till naturen och till människornas vardag. Alver och dvärgar tror sig vara sina gudars utvalda världsskapare, medan religion spelar mindre roll för andra inhemska släkten.

Gudar

 • Orme – Gudsfadern och stadskyrkan i det gamla landet.
  Ormkyrkan
 • Korp – Den sanna gudsfadern enligt Korpdyrkarna, kätteri säger andra. Helarnas och Hamnskiftarnas gud.
  – Korpsystrarna
 • Rost – Den sanna fadersfiguren enligt Rostbröderna. Metallens fader och Hemes make. Fanatiker kallas hans anhängare av övriga.
  – Järngardet
  – Rostbröderna
 • Heme – Trädens gudinna, Rosts maka
  – Hemesystrarna
 • Stor – Dvärgarnas smidesgud
 • Drejaren – Världsformaren, hantverkaren
  – Jungfrusyskonens orden
 • Vene – Luft och vädergudinnan. Korps maka enligt Korpsystrarna.
 • Vanna – Vattengudinnan
 • Nattvararen –  Den otämjda naturkraften, nattens och sanningens gud.
 • Eor – Mångudinnan, lögnens, svekets och det fördoldas gudinna
  som vänder bort sitt ansikte i skam varje månad.
 • Horn – Vulkanguden i Aslene