Orme

Enligt Ormkyrkan lät guden en korp bära honom under färden. Korpen är därmed en helig men inte gudomlig fågel medan … More

Religion

Religion är avgörande för Det glömda landets människor, främst när det gäller att skilja vän från fiende. De flesta av … More