Orme

Enligt Ormkyrkan lät guden en korp bära honom
under färden. Korpen är därmed en helig
men inte gudomlig fågel medan ormen var guden.
De kallar honom Orme och har en vriden
ouroboros – en orm som biter sin egen svans
som symbol.

Ormkyrkans ledare kallas psykopomp.