Kvarder

Kvarderna är en ryttarklan från Aslene.

Kvarder tror som alla aslener starkt på heder och lojalitet mellan vänner.
De är inte längre något nomadfolk, men nomadtillvaron har för dem ett romantiskt skimmer och långa tider av friboende vildmarksliv ingår i deras uppfostran.