Sägnen om Zertorme och Eners Pik

Hördes första gången från: Gycklargillet i Moldträsk

Det viskas att halvalven Zertorme var en av monstret Zygofers första generaler, men att han vämjdes över nidingens tyranniska styre och anslöt sig till östra Det glömda landets älvestamlingar för att bekämpa sin tidigare herre. När flyende hästfolk anlände under krigen lät Zertorme dem stanna på slätterna mot att de underställde sig hans kommando i krigen, och ryttarfolken håller honom därför högt i ära. Sedan blodsdimman lyfte verkar Zertorme ha fallit i svårmod. Han ska ha dragit sig tillbaka till det gamla ruinfästet Eners Pik, där magiska lågor flammar allt starkare. Folk säger att den trollkunnige Zertorme söker tämja själva elden för att vända den mot Zytera, men många bybor är skräckslagna då antalet bränder ökat runt Eners Pik. De få gånger Zertorme visat sig offentligt har han burit en mask som påstås dölja en brännskada han ådragit sig under sina eldstudier.

Kvarder

Kvarderna är en ryttarklan från Aslene.

Kvarder tror som alla aslener starkt på heder och lojalitet mellan vänner.
De är inte längre något nomadfolk, men nomadtillvaron har för dem ett romantiskt skimmer och långa tider av friboende vildmarksliv ingår i deras uppfostran.

Människa

Ni människor kom som inkräktare till Ravland, som det en gång kallades. Ni vet det själva, och ni läser det i ögonen hos andra släkten, vare sig de öppet hatar er, fruktar er eller bara står ut med er för att ni är dem till  nytta. För dem är ni inkräktare och kommer så att förbli trots att du är född här.

Era förfäder kämpade mot alver, dvärgar och orcher i de alderländska arméer som mot korpgudens vilja invaderade Ravland. Eller så sökte de fristad undan krigen som flyktingar och nybyggare. Ni kom vandrande från Alderland
över bergen i söder eller ridande från Aslene i väster, maldes i krigets slaktkvarnar och blev kvar sedan stridslarmet lagt sig, vägarna stängts och demoner frossade på vad som fanns kvar.

När blodsdimman sänktes över Ravland tvingades era fäder kura under tio mansåldrar, odla jorden och bara försöka överleva. Men nu har dimman lyft och världen har åter öppnats. Nu släpper ni plogen och tar svärd i hand. Ni är födda här och ni tänker ta det andra inte vill ge er.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: KAR
SLÄKTESTALANG: Adaptiv
TYPISKA YRKEN: Alla
TYPISKA KVINNONAMN: Garmelda,
Halinde, Nirmena, Sindia, Talene
TYPISKA MANSNAMN: Brynde, Hardar,
Orovald, Pasinder, Vergevil

Folkgrupper

Alderlänningar

Alderlänningarna utgör majoriteten av de mänskliga bybor som befolkar nordlandets byar, men de har sinsemellan olika bakgrund. Många blev kvar efter alderkrigen och deras ättlingar är nu födda i Ravland men klassas vanligtvis fortfarande Alderlänningar av andra släkten och grupper. Nykomlingar från Alderland dyker fortfarande upp – brottslingar, förvisade och i udda fall frivilliga flyktingar och missionärer.

Aslener

Aslener är hästfolket från Aslenen, landet i väst som numera kallas för Askedal. Aslenerna är kortare men stadigare byggda än alderlänningarna, som tycker att ryttarfolken saknar både skönhet och kulturell förfining.

Aslenerna är även mer färgstarka än de blekare alderlänningarna. Huden kan variera i ton men har en frisk lyster. Deras hårfärg går från extremt blond till kraftig kopparfärgad, och de bär gärna det långa man-liknande håret flätat och konstfullt uppsatt hos män som kvinnor.

Kläderna är likaså färgstarka i jordfärger med mångfärgade fält och mönster. Man föredrar guld och brons i smycken framför silver.

Eländer

Eländerna var den första gruppen människor som sökte sig norrut till Ravland
från Alderland. De flydde undan religiösa förföljelser redan för sjuhundra år sedan. Eländerna dyrkar urfadern under namnet Korp och anfördes under pilgrimsvandringen av korpsystrarnas prästerskap. Eländerna och särskilt
korpsystrarna hålls för kättare och förrädare av många alderlänningar eftersom Rostbröderna hävdar att korpdyrkarna sökte lura till sig Ravland i lag med alver och dvärgar. Eländerna håller en låg profil och vill oftast leva enkelt
i fred med andra.

De liknar andra alderlänningar kroppsligt, men avviker genom tankar om jämlikhet, fredssträvan och gudfruktigt leverne.