SPÅRSINNE

Ditt luktsinne är övermänskligt utvecklat.
Du kan:

 • Likt en blodhund följa luktspåret
  efter en viss person eller monster.
  Kostar 1 mp per dygn.
 • Känna lukten av en fiende som
  annars vore omöjlig att upptäcka. sl
  frågar om du vill använda mutationen
  när tillfälle uppstår. Kostar 1 mp.
 • Lukta dig till krubb i närheten. Kostar
  1 mp och ger T6 ransoner rötskadat
  krubb ute i Zonen.