VILDDJUR

Du är hälften människa, hälften rovdjur.
Du kan:

 • Angripa en eller flera fiender på
  armslängds avstånd med huggtänder
  och klor. De tar skada lika med antalet
  mp du spenderar. Pansar skyddar
  på vanligt sätt.
 • Vråla ett avgrundsvrål. Påverkar en
  fiende per satsad mp, på upp till kort
  avstånd. Påverkade fiender tar en
  poäng stress.
 • Vägra ge dig. När du blir bruten av
  skada eller stress kan du resa dig
  igen och automatiskt återhämta
  trauma lika med antalet mp du lägger.