Kämpa

Förmågan att lyfta tunga saker, slåss och att uthärda
fysiskt krävande situationer.
BONUSEFFEKTER:

  • Ge en framgång till en annan rollperson.
  • Imponera, skräm eller förnedra.
  • Lås fast din motståndare.
  • Ta något från din motståndare.
  • Din motståndare slås medvetslös.
  • Du behöver inte slå tärningarna för att klara av trubbel i exakt samma situation i framtiden.