Konrad Bniński

En rik adelsman från Warszawa. Han sålde nästan allt han ägde där och flyttade med sin familj till den nybyggda staden łzy Drewno 1590, för att satsa på gruvindustrin i den lokala saltgruvan som nyligen öppnats.

Name: Konrad Bniński
Gender: Male
Born year: 1547 (Embraced year: )
Family: Wife Irena, Sons Gustaf and Lucas.

Nature:
Demeanor:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES

Acting
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Larceny
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Herbalism
Melee
Music
Ride
Stealth
Survival

Academics
Hearth Wisdom
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Science
Seneschal

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

VIRTUES
Conscience
Self-control
Courage

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER