Julia Gorski

Name: Julia Gorski
Gender: Female
Born year:  (Embraced year: )
Family: Roman Gorski (Far) Lorenei Vasylova (Mor, avliden)

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Fedir Veremchuk

Klockgjutare från Lutsk, Ukraina

Name: Fedir Veremchuk
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Stanislav Telek

Ägare av Złota Gęś (Den Gyllende Gåsen), det lyxigaste hotellet / värdshuset i Izy Drewno.

Name: Stanislav Telek
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Albin Gorski

Mellanbroder i en syskonskara på 12. lämnade gården och jobbar i Star Wall Gruvan.

Name: Albin Gorski
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Speciality:

SOCIAL
Speciality:

MENTAL
Speciality:

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Clause of the Redhand

Clause belönades med sin mästares blod för sina insatser som bågskytt under attacken mot Red Hand Bastion, den 5 Maj, 1613.

Mindre än en vecka som ghoul, innan han sedan mördades för sitt blod, av en hungrig Adam.

Name: Clause Redhand
Gender:male
Born year:  (Embraced year: )
Family: Warlord

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str 3
Dex 4
Sta 3

Cha 2
Man 2
App 2

Per 2
Int 2
Wit 2

ABILITIES
Alertness 3
Athletics 3
Brawl 2
Dodge 2
Empathy 2
Intimidation 1
Leadership 1
Subterfuge 2

Animal Ken
Archery 4
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee 2
Preformance
Ride 2
Stealth 2
Survival 2

Academics 1
Commerce 2
Investigation 2
Law 1
Linguistics 1
Medicine
Occult 1
Politics
Seneschal 2
Theology 2

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

DERENGMENT
Sanguine, Sanguines are having deep difficulties in focusing on the moment, usually being distracted and cheerful

OTHER

 

Isak Coin Master Redhand

Isak är en rätt lugn och trygg individ, gillar pengar och företaganden, en typisk jude, kommer från Jerusalem efter kännedom om pengaflödet från staden, litar blint på att han sköter ekonomin och det har han gjort galant, därför han rest sig så snabbt i leden, även denna karl är humorlös, alltid seriös, ”pengar är ingen små sak, och vi är inte pojkar längre” killen, jobbar dock flitigt och har få nöjen utöver räkna pengar å sånt,

Name: Isak
Gender:
Born year:  (Embraced year: )
Family: Redhand

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str 2
Dex 2
Sta 2

Cha 2
Man 3
App 2

Per 3
Int 3
Wit 3

ABILITIES
Alertness 2
Athletics 2
Brawl 2
Dodge 2
Empathy 1
Intimidation 2
Leadership 1
Subterfuge 2

Animal Ken
Archery 2
Crafts
Etiquette 2
Legerdemain
Melee 1
Preformance 1
Ride 2
Stealth 2
Survival 2

Academics 3
Commerce 4
Investigation 3
Law 2
Linguistics 1
Medicine
Occult
Politics
Seneschal 3
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

DERENGEMENT:
Lunacy

OTHER