Albert Gorski

Lämnade familjegården när hans far Jedrzej dog och hans äldre bror fick ärva gården. Flyttade ut till morfars stuga ute i skogen, bara för att upptäcka att hans försvunna syster Magda, numera vampyren Lalka av klan Tzimisce, redan bodde där. Hon blodsband honom och gjorde honom till sin Szlachta-ghoul.

Dödades av Sheriff Mercio Boladz under det skede som Camarillan kallade ”Steg 3”, den 13 Maj, 1613.

Name: Albert Gorski
Gender: Male
Born year:   (Embraced year: )
Family: Gorski

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Speciality:

SOCIAL
Speciality:

MENTAL
Speciality:

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Clause of the Redhand

Clause belönades med sin mästares blod för sina insatser som bågskytt under attacken mot Red Hand Bastion, den 5 Maj, 1613.

Mindre än en vecka som ghoul, innan han sedan mördades för sitt blod, av en hungrig Adam.

Name: Clause Redhand
Gender:male
Born year:  (Embraced year: )
Family: Warlord

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str 3
Dex 4
Sta 3

Cha 2
Man 2
App 2

Per 2
Int 2
Wit 2

ABILITIES
Alertness 3
Athletics 3
Brawl 2
Dodge 2
Empathy 2
Intimidation 1
Leadership 1
Subterfuge 2

Animal Ken
Archery 4
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee 2
Preformance
Ride 2
Stealth 2
Survival 2

Academics 1
Commerce 2
Investigation 2
Law 1
Linguistics 1
Medicine
Occult 1
Politics
Seneschal 2
Theology 2

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

DERENGMENT
Sanguine, Sanguines are having deep difficulties in focusing on the moment, usually being distracted and cheerful

OTHER

 

Milena Grodecki

Szlachcianka.

Mördades under Skördefesten, 1592, av en nyomfamnad Kovac Malchovski, som i Blood Frenzy attackerade första bästa person denne träffade på. Vilket råkade bli Milena.

Hennes far delbetalade en bronsstaty av Gustaf, som restes i Izy Drewno, och där även Milena finns avbildad.

Jan Haas

Adams närmaste vän, dog i strid mot Konrad Bnińskis personliga armé Czarny Dzik
Jans son Emil är kvar bland Adams stråtrövare.