Albert Gorski

Lämnade familjegården när hans far Jedrzej dog och hans äldre bror fick ärva gården. Flyttade ut till morfars stuga ute i skogen, bara för att upptäcka att hans försvunna syster Magda, numera vampyren Lalka av klan Tzimisce, redan bodde där. Hon blodsband honom och gjorde honom till sin Szlachta-ghoul.

Dödades av Sheriff Mercio Boladz under det skede som Camarillan kallade ”Steg 3”, den 13 Maj, 1613.

Name: Albert Gorski
Gender: Male
Born year:   (Embraced year: )
Family: Gorski

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Speciality:

SOCIAL
Speciality:

MENTAL
Speciality:

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER