Milena Grodecki

Szlachcianka.

Mördades under Skördefesten, 1592, av en nyomfamnad Kovac Malchovski, som i Blood Frenzy attackerade första bästa person denne träffade på. Vilket råkade bli Milena.

Hennes far delbetalade en bronsstaty av Gustaf, som restes i Izy Drewno, och där även Milena finns avbildad.