Lalecznika

Farbror och ghoul till den beryktade Dragomir Basarab, omfamnades för att bistå den galne ynglingen till att diablera dennes sire, Vintila Basarab.

Dragomir Basarab drog på sig klanens missnöje med sitt vansinniga beteende och de ledde slutligen inkvisitionen till honom, något som Vladislav upptäckte men inte varnade Dragomir om. Istället flydde han ut i natten och anslöt sig till de anarchs som senare bildade Sabbaten.

Numera bosatt i Polen, där han håller sig i bakgrunden för det politiska spelet men gärna drar i trådarna när de yngre vill ta sig fram. Han älskar att styra från skuggorna, och har fått smeknamnet Lalecznika, Dockmästaren, för sina experiment med att styra både dödliga och vampyrer utan att nyttja blodsband.

Lalecznikas horrid form

Det sägs att de döda viskar till honom, vilket gör att han ibland kallas in för att utreda mord inom sekten.

Voivode Moritz von Salzburg utlyste en blodsjakt på Lalecznika under 1613, för mordet på Tiedemann Drechner av klan Ventrue, varpå Lalecznika har valt att gå under jorden och håller sig gömd.

Name: Vladislav Basarab / Lalecznika (The puppeteer)
Gender: Male
Born year: 1098 (Embraced year: 1220 )
Family: Basarab

Virtue:
Vice:

Clan: Tzimisce
Generation: 8th
Sire: Dragomir Basarab
Childe(s): Magda Gorski,
Haven: Lublin

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per 4
Int
Wit

ABILITIES

Acting
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy 3
Intimidation
Larceny
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Herbalism
Melee
Music
Ride
Stealth
Survival

Academics
Hearth Wisdom
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Science
Seneschal

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

Auspex 4, Dominate 5, Necromancy (Nigrimancy 2, Cadaverous Animation 2), Protean 4 , Vicissitude 5, Fortitude 2

(Hans vargform ser ut som en storvuxen pälslös hund)

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Caine – 7

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER