Anath

Name: Anath
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, fd Salubri
Generation: 5th
Sire: Hrorsh
Childe(s): Julia Gorski, Magda Martwicowa
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Piotr

Fd Szlachta-ghoul åt Lalka, en uteliggare som tränades till att fungera som en spion. omfamnades av Gregori Gdanskiy på önskemål av Lalka.


Name
: Piotr
Gender: Male
Born year:   (Embraced year: 1647 )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgranicnzy
Generation: 11th
SireGregori Gdanskiy
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght 3
Dexterity 4
Stamina 3

SOCIAL
Charisma 2
Manipulation 3
Apperance 2

MENTAL
Perception 3
Intelligence 2
Wits 2

ABILITIES
Alertness 3
Athletics 2
Brawl 2
Dodge 2
Empathy 1
Intimidation
Leadership
Subterfuge 2

Animal Ken 1
Archery
Crafts 3
Etiquette
Legerdemain
Melee 1
Preformance 2
Ride
Stealth 2
Survival 2

Academics 1
Commerce 1
Investigation 2
Law
Linguistics
Medicine 2
Occult 2
Politics
Seneschal
Theology 1

OTHER TRAITS
Body Craft 2

DISCIPLINES
Auspex 1
Fortitude 3
Giltine 1
Vicissitude 1

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity 4

COMPOSURE:
2

WILLPOWER:
3

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Bezgraniczny

Blodlinjen Bezgraniczny (Bes-Grani-Shy – Polska för Obunden eller Evig) grundades 1 December, 1646 i Izy Drewno. Anath av klan Salubri, Chepas av klan Cappadocian och Jadviga av klan True Brujah gick samman och genom en ritual blandade de sitt blod och utvecklade denna blodslinje.

Ritualen funkar så att den som byter till blodslinjen, får ny kropp och därmed bryter alla blodsband och vinculium.

1 – 12th gen
2 – 11th gen
3-4 – 10th
5-6 – 9th
7-8 – 8 th
9 – 7th
10 – 6th

Rada Duodecim (De 12)

Efter detta skapade de tre följare var, genom att använda ritualen på villiga vampyrer av andra klaner. De tre grundarna går i god för tre medlemmar var. Dessa 9 är tillsammans med grundarna Rada Duodecim. Utifrån detta lades det även fram att ålder och generation inte gav högre fördelar inom blodslinjen. Istället utgår de ifrån att detta råd gemensamt beslutar om frågor som rör medlemmar i linjen.

Nya medlemmar som tagits upp måste ha en ”mentor” inom linjen som går i god för denne. Varje medlem får vara mentor till högst 3 andra, och är även ansvarig för de tre som denne tagit in.

Anath
– Hannah
– Julia
– Petri

Chepas
– Adam
– Gigori
– Kovac Malchovski

Jadviga
– Demetrius
– Lalka
– Liliana

 

Flaw: They see dead people! Messy crits och platser där slöjan mot dödsriket är tunn, får dem att se döda andar i området.

Clan Disciplines

  • Auspex
  • Giltine
  • Potence

 

Hagen von Heilbronn

Name: Hagen von Heilbronn
Gender: Male
Born year: 1399  (Embraced year: 1456)
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Tremere
Generation: 7th
Sire: Karl Schrekt
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS
Status 4

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Giuseppe Giovanni

Name: Giuseppe Giovanni
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Giovanni
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES
Potence 4

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Faridah Giovanni

Name: Faridah Giovanni
Gender: female
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Giovanni
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Caspar Piestrak

Brujah från Warszawa. Gammal överste från Polska armén. Bjöds in till Izy Drewno som Sheriff när Mercio mördades.

Name: Caspar Piestrak
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Brujah
Generation: 11th
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Gustaw Klosowski

En av Bratankis showelheads.

Name: Gustaw Klosowski
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: 1613 )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES
Animalism, Auspex, Celerity,

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Barbara Mlodnicka

En av Bratankis showelheads.

Name: Barbara Mlodnicka
Gender: Female
Born year:  (Embraced year: 1613 )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Aleksandr Cybulski

En av Bratankis showelheads.

Name: Aleksandr Cybulski
Gender: Male
Born year: 1601 (Embraced year: 1613)
Family: None

Virtue:
Vice:

Clan: Ingen
Generation:
Sire: Okänd (Gawel)
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER