Klan Giovanni

• Augustus Giovanni, 3rd
Childe till Cappadocius
Ursprung okänt, numera Venedig, Italien. Diablerade sin sire och blev därmed av 3rd gen och grundare av klan Giovanni.

• Henry (the Heretic) Marot
Childe till Galien Bishop
Ursprung okänt, numera Altsang, UK. Cappadocian vars ätt tagit in i klanen Giovanni.

• Luca Giovanni [†]
Sire Okänd
Från Venedig, bosatt i Altsang fram till sin död. Dödades av Hovhannes Abrahamian, klan Cappadocian

• Santo Giovanni,
Sire Okänd
Från Venedig, numera bosatt i Altsang, UK.

1646, 22 Okt

1646, 22 Okt – Nekromantikerna
Två Giovannis kommer till Izy Drewno, hävdar att de vill bosätta sig för att ”studera” på orten. Voivode von Salzburg tar motvilligt mot dem, men beordrar sedan tre ”neonater” till att skaffa fram bevis på att att Giovannis bryter mot Camarillans traditioner så att han får en anledning att kasta ut dem ur staden.
Gargoylen Leonard tar sig in i Giovannis kammare på hotellet Złota Gęś (Den Gyllende Gåsen) och stjäl en bok om nekromani. Gruppen inser snart att Giovannis vet att det Leonard som stal den. De nyttjar detta till att få Giovannis att orsaka ett maskerad-brott och Erich av klan Tremere passar på att på Voivodens order kasta ut Giovannis.

Giuseppe Giovanni

Name: Giuseppe Giovanni
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Giovanni
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES
Potence 4

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Faridah Giovanni

Name: Faridah Giovanni
Gender: female
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Giovanni
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER