Klan Giovanni

• Augustus Giovanni, 3rd Childe till Cappadocius Ursprung okänt, numera Venedig, Italien. Diablerade sin sire och blev därmed av 3rd … More

Giuseppe Giovanni

Name: Giuseppe Giovanni Gender: Male Born year:  (Embraced year: ) Family: Virtue: Vice: Clan: Giovanni Generation: Sire: Childe(s): Haven: — ATTRIBUTES … More