bērni Māras

Gudinna från Lettland, men Mara är även modern till Đurađ Branković (George of Serbia), mannen som köpte reliker av St. Luke the Evangelist (Den första människan som såg demonen Mammon)


Celestyn <6> (1010:1039) Progeny of Etrius. Sire of Ardan of Golden Lane (1107) and Augustine (1513). Master Librarian of Coeris.

Discipliner:
Vicissitude, Thaumaturgy & Fortitude

Clanweakness:
Gain (The Hut Gain).
Varje individ av klanen drivs att ett ha-begär, och detta tar en fysisk påverkan på deras kroppar. En som törstar efter andras blod och kroppar, sväller upp för att kunna absorbera mer av dem. En som strävar efter fysisk styrka sväller upp och blir ett muskelfreak. En som vill bli vacker blir absurt överdriven i de drag denne vill framhäva, som förstora ögon, absurt stora bröst eller genitalier osv.
En som vill ha pengar och guld färgas huden efter närheten av pengar (sk ”skattpansar”).
Sociala värden sjunker i takt med förändringarna precis som med Gangrels.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mara_(goddess)

Bezgraniczny

Blodlinjen Bezgraniczny (Bes-Grani-Shy – Polska för Obunden eller Evig) grundades 1 December, 1646 i Izy Drewno. Anath av klan Salubri, Chepas av klan Cappadocian och Jadviga av klan True Brujah gick samman och genom en ritual blandade de sitt blod och utvecklade denna blodslinje.

Ritualen funkar så att den som byter till blodslinjen, får ny kropp och därmed bryter alla blodsband och vinculium.

1 – 12th gen
2 – 11th gen
3-4 – 10th
5-6 – 9th
7-8 – 8 th
9 – 7th
10 – 6th

Rada Duodecim (De 12)

Efter detta skapade de tre följare var, genom att använda ritualen på villiga vampyrer av andra klaner. De tre grundarna går i god för tre medlemmar var. Dessa 9 är tillsammans med grundarna Rada Duodecim. Utifrån detta lades det även fram att ålder och generation inte gav högre fördelar inom blodslinjen. Istället utgår de ifrån att detta råd gemensamt beslutar om frågor som rör medlemmar i linjen.

Nya medlemmar som tagits upp måste ha en ”mentor” inom linjen som går i god för denne. Varje medlem får vara mentor till högst 3 andra, och är även ansvarig för de tre som denne tagit in.

Anath
– Hannah
– Julia
– Petri

Chepas
– Adam
– Gigori
– Kovac Malchovski

Jadviga
– Demetrius
– Lalka
– Liliana

 

Flaw: They see dead people! Messy crits och platser där slöjan mot dödsriket är tunn, får dem att se döda andar i området.

Clan Disciplines

  • Auspex
  • Giltine
  • Potence