Bezgraniczny

Blodlinjen Bezgraniczny (Bes-Grani-Shy – Polska för Obunden eller Evig) grundades 1 December, 1646 i Izy Drewno. Anath av klan Salubri, Chepas av klan Cappadocian och Jadviga av klan True Brujah gick samman och genom en ritual blandade de sitt blod och utvecklade denna blodslinje.

Ritualen funkar så att den som byter till blodslinjen, får ny kropp och därmed bryter alla blodsband och vinculium.

1 – 12th gen
2 – 11th gen
3-4 – 10th
5-6 – 9th
7-8 – 8 th
9 – 7th
10 – 6th

Rada Duodecim (De 12)

Efter detta skapade de tre följare var, genom att använda ritualen på villiga vampyrer av andra klaner. De tre grundarna går i god för tre medlemmar var. Dessa 9 är tillsammans med grundarna Rada Duodecim. Utifrån detta lades det även fram att ålder och generation inte gav högre fördelar inom blodslinjen. Istället utgår de ifrån att detta råd gemensamt beslutar om frågor som rör medlemmar i linjen.

Nya medlemmar som tagits upp måste ha en ”mentor” inom linjen som går i god för denne. Varje medlem får vara mentor till högst 3 andra, och är även ansvarig för de tre som denne tagit in.

Anath
– Hannah
– Julia
– Petri

Chepas
– Adam
– Gigori
– Kovac Malchovski

Jadviga
– Demetrius
– Lalka
– Liliana

 

Flaw: They see dead people! Messy crits och platser där slöjan mot dödsriket är tunn, får dem att se döda andar i området.

Clan Disciplines

  • Auspex
  • Giltine
  • Potence