Bezgraniczny

Blodlinjen Bezgraniczny (Bes-Grani-Shy – Polska för Obunden eller Evig) grundades 1 December, 1646 i Izy Drewno. Anath av klan Salubri, Chepas av klan Cappadocian och Jadviga av klan True Brujah gick samman och genom en ritual blandade de sitt blod och utvecklade denna blodslinje.

Ritualen funkar så att den som byter till blodslinjen, får ny kropp och därmed bryter alla blodsband och vinculium.

1 – 12th gen
2 – 11th gen
3-4 – 10th
5-6 – 9th
7-8 – 8 th
9 – 7th
10 – 6th

Rada Duodecim (De 12)

Efter detta skapade de tre följare var, genom att använda ritualen på villiga vampyrer av andra klaner. De tre grundarna går i god för tre medlemmar var. Dessa 9 är tillsammans med grundarna Rada Duodecim. Utifrån detta lades det även fram att ålder och generation inte gav högre fördelar inom blodslinjen. Istället utgår de ifrån att detta råd gemensamt beslutar om frågor som rör medlemmar i linjen.

Nya medlemmar som tagits upp måste ha en ”mentor” inom linjen som går i god för denne. Varje medlem får vara mentor till högst 3 andra, och är även ansvarig för de tre som denne tagit in.

Anath
– Hannah
– Julia
– Petri

Chepas
– Adam
– Gigori
– Kovac Malchovski

Jadviga
– Demetrius
– Lalka
– Liliana

 

Flaw: They see dead people! Messy crits och platser där slöjan mot dödsriket är tunn, får dem att se döda andar i området.

Clan Disciplines

 • Auspex
 • Giltine
 • Potence

 

Lisowczycy

Lisowczycy also known as Straceńcy (’lost men’ or ’forlorn hope’) or chorągiew elearska (company of elears (pl)); or in singular form: Lisowczyk or elear) – the name of an early 17th-century irregular unit of the Polish light cavalry. The Lisowczycy took part in many battles across Europe and the historical accounts of the period characterized them as extremely agile, warlike, and bloodthirsty. Their numbers varied with time, from a few hundreds to several thousands.

Leader: Aleksander Józef Lisowski

https://en.wikipedia.org/wiki/Lisowczycy

Veleszmiy

Sabbat pack från Lublin

Freaks som främst består av de deformerade och annorlunda.

Medlemmar

 • Nicolau – Ductus
 • Roma

Titanas Resonantia

Ledande sabbatpacket i Lublin.

Medlemmar

 • Ecaterina the Wise – Ductus
 • Livia – Priest
 • Erzsébet Basarab
 • Reyes

Pająk klan

(The Spider Clan)
Ett band stråtrövare som leddes av Adam Cline.  Blev snabbt rika på att plundra den södra väggen mellan Izy Drewno och bl a Lublin. De gick så långt att de attackerade och plundrade fler hem inne i själva Izy Drewno under skördefesten i Rozdroze 1592.

Men mitt på dagen den Juni 11 1593attackerades dom av Izy Drewnos knektar. Adams flock hjälper honom att fly under lager av djurhudar. Det visar sig senare att hans löjtnant Bratumił Damian, förrått dem och såld informationen om vart de befann sig till knektarna för 30 Złoty.

Sen dess har inte klanen setts till.

La Umbra Crucilor

(In the shadow of the crosses)

Nomad pack som utgick från Lublin, Polen. Stannade kvar i Izy Drewno efter attacken mot Lord Drechners mansion. Några nyomfamnade Lasombras fick fylla upp efter dom som fallit i striden mot Camarillan medan Lalecznika av klan Tzimisce valde att samla ihop de andra nyskapta vampyrer som överlevde och skapade det nya packet Bratanki.

Medlemmar:

Bratanki

Polak, Węgier — dwa bratanki,
i do szabli, i do szklanki,
oba zuchy, oba żwawi,
niech im Pan Bóg błogosławi.

Pole and Hungarian — two brothers,
good for saber and for glass.
Both courageous, both lively,
Let God bless them.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pole_and_Hungarian_cousins_be

Det första Sabbat packet i Izy Dreno.

Medlemmar

 • Mariusz Leier – Ductus
 • Lalecznika – Priest
 • Goliat
 • Lalka
 • Jakub Krakowski
 • Adam Cline
 • Gaweł Ostrovski

The Sabbat

De Sabbat pack som är involverade i vår krönika.

 • Bratanki – Det första packet som skapades i Izy Drewno
 • La Umbra Crucilor – Nomadpack som bosatte sig i Izy Drewno
 • Titanas Resonantia – Ledande packet i Lublin
 • Veleszmiy – Freak Pack i Lublin
 • Viiswa – Pack med häxor i Lublin