Pająk klan

(The Spider Clan)
Ett band stråtrövare som leddes av Adam Cline.  Blev snabbt rika på att plundra den södra väggen mellan Izy Drewno och bl a Lublin. De gick så långt att de attackerade och plundrade fler hem inne i själva Izy Drewno under skördefesten i Rozdroze 1592.

Men mitt på dagen den Juni 11 1593attackerades dom av Izy Drewnos knektar. Adams flock hjälper honom att fly under lager av djurhudar. Det visar sig senare att hans löjtnant Bratumił Damian, förrått dem och såld informationen om vart de befann sig till knektarna för 30 Złoty.

Sen dess har inte klanen setts till.