Veleszmiy

Sabbat pack från Lublin

Freaks som främst består av de deformerade och annorlunda.

Medlemmar

  • Nicolau – Ductus
  • Roma