1613, Maj 15

1613, Maj 15 – Återkomsten
Efter ett par dagar i Lublin där de lokala Sabbat-medlemmarna sviker dem som flytt från Izy Drewno. Beslutet har blivit att de är för svaga just nu för att ta Izy Drewno en andra gång. Sabbatpacket Bratanki återvänder till Izy Drewno som ett nomadpack.

På vägen tillbaka reser de med Gawels vagn, och känslorna svallar. Adam/Samuel tröttnar på att tjafs som uppstått runt den nyomfamnade Joanna Gorski och attackerar henne i ett plötsligt psycho-rus frammanat av hungern. Gawel kliver mellan och de hoppar av och börjar slåss utanför vagnen. Det hela håller på att gå riktigt illa men Jakub lyckas lugna dem med hjälp av en lugnande sång (Animalism). Bratanki-packet reser förbi Izy Drewno och gömmer sig i byn Garb.

1569

1569
Det Polsk-Litauiska Samväldet fick sin slutgiltiga form i och med unionen i Lublin år 1569 då polska och litauiska adelsmän beslutade, i fruktan för inre splittring och yttre hot, om att personalunionen skulle övergå i en realunion. Länderna skulle behålla sina respektive lagar, skatter och arméer men styras av en gemensam, vald kung och en sejm (riksdag). Samväldets huvudområden efter 1569 utgjordes av samväldet storfurstendömet Litauen och kungariket Polen, även kallad Kronan (polska Korona). Den litauiska delen bestod i stort sett av dagens Vitryssland och Litauen medan Kronan omfattade dåtidens polska länder och stora delar av dagens Ukraina. Dessutom omfattades Livland, Kurland, Gdansk och vasallstaten hertigdömet Preussen.

Lublin

Den största staden i den provins där även Izy Drewno och de närliggande byarna ingår.

Lublin uppstod som en länk i handelsvägarna från Östersjöområdet via Kiev till Svarta havet och erhöll stadsrättigheter 1317. Staden är Polens nionde största stad med ca 12.000 invånare år 1600.

Bland stadens byggnader märks tre stadsportar, den gamla kungaborgen som länge fungerade som fängelse, ett dominikankloster grundat på 1300-talet samt domkyrkan från 1500-talet.

Lublin är Sabbatens högfäste i denna del av Polen. Tre pack finns i staden i dagsläget.
Titanas ResonantiaVeleszmiy & Viiswa

Veleszmiy

Sabbat pack från Lublin

Freaks som främst består av de deformerade och annorlunda.

Medlemmar

  • Nicolau – Ductus
  • Roma

Titanas Resonantia

Ledande sabbatpacket i Lublin.

Medlemmar

  • Ecaterina the Wise – Ductus
  • Livia – Priest
  • Erzsébet Basarab
  • Reyes

Nicolau

Ductus över packet Veleszmiy [Ve-Les-Smee] i Lublin.

Name: Nicolau
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Tzimisce
Generation:
Sire:
Childe(s): Goliat,
Haven:

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

Vicissitude 5, Auspex, Animalism

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER