Lublin

Den största staden i den provins där även Izy Drewno och de närliggande byarna ingår.

Lublin uppstod som en länk i handelsvägarna från Östersjöområdet via Kiev till Svarta havet och erhöll stadsrättigheter 1317. Staden är Polens nionde största stad med ca 12.000 invånare år 1600.

Bland stadens byggnader märks tre stadsportar, den gamla kungaborgen som länge fungerade som fängelse, ett dominikankloster grundat på 1300-talet samt domkyrkan från 1500-talet.

Lublin är Sabbatens högfäste i denna del av Polen. Tre pack finns i staden i dagsläget.
Titanas ResonantiaVeleszmiy & Viiswa