Giltine

 

 1. Turn the Hourglass – Vampyren kan fysiskt ändra sitt utseende, genom att åldra eller föryngra sig.
  System: Slå Apperance + Subterfuge, varje success får dig att se upp till 10 år yngre eller äldre ut.
 2. Cronus Touch – Ändra ålder på ditt offer. Antingen kan du föryngra eller åldra. Du måste fysisk röra vid offret och aktivera kraften.
  System: Slå Manipulation + Occult, offret försvarar sig (om denne vill) med Stamina + Survival. Lyckas attacken så ökas eller sänks offrets fysiska ålder med tio år per success. Utöver förändringen utseende-mässigt, så höjs eller sänks ett av offrets fysiska Attributer med lika många steg (ner till lägst 1 eller upp till tak)
 3. Chrysalis – Vampyren insluter sig i en kokong och hamnar i dvala. Under dvalan så helas skador enklare och snabbare
  System: Slå Intelligence + Survival,
 4. Purgatorium threshold – Vampyren skapar en cirkel runt sig och allt inom den hamnar på tröskeln till dödsriket. Vampyren själv tar ingen skada så länge han koncentrerar sig på att hålla kvar cirkeln, men andra som befinner sig inom cirkeln.
  System: Slå Intelligence + Occult,
 5. Ride the Styx – Förflytta sig genom dödsriket, som en teleport.
  System: Slå Wits + Occult