Anath

Name: Anath
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, fd Salubri
Generation: 5th
Sire: Hrorsh
Childe(s): Julia Gorski, Magda Martwicowa
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght
Dexterity
Stamina

SOCIAL
Charisma
Manipulation
Apperance

MENTAL
Perception
Intelligence
Wits

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Piotr

Fd Szlachta-ghoul åt Lalka, en uteliggare som tränades till att fungera som en spion. omfamnades av Gregori Gdanskiy på önskemål av Lalka.


Name
: Piotr
Gender: Male
Born year:   (Embraced year: 1647 )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgranicnzy
Generation: 11th
SireGregori Gdanskiy
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Strenght 3
Dexterity 4
Stamina 3

SOCIAL
Charisma 2
Manipulation 3
Apperance 2

MENTAL
Perception 3
Intelligence 2
Wits 2

ABILITIES
Alertness 3
Athletics 2
Brawl 2
Dodge 2
Empathy 1
Intimidation
Leadership
Subterfuge 2

Animal Ken 1
Archery
Crafts 3
Etiquette
Legerdemain
Melee 1
Preformance 2
Ride
Stealth 2
Survival 2

Academics 1
Commerce 1
Investigation 2
Law
Linguistics
Medicine 2
Occult 2
Politics
Seneschal
Theology 1

OTHER TRAITS
Body Craft 2

DISCIPLINES
Auspex 1
Fortitude 3
Giltine 1
Vicissitude 1

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity 4

COMPOSURE:
2

WILLPOWER:
3

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Giltine

 

 1. Turn the Hourglass – Vampyren kan fysiskt ändra sitt utseende, genom att åldra eller föryngra sig.
  System: Slå Apperance + Subterfuge, varje success får dig att se upp till 10 år yngre eller äldre ut.
 2. Cronus Touch – Ändra ålder på ditt offer. Antingen kan du föryngra eller åldra. Du måste fysisk röra vid offret och aktivera kraften.
  System: Slå Manipulation + Occult, offret försvarar sig (om denne vill) med Stamina + Survival. Lyckas attacken så ökas eller sänks offrets fysiska ålder med tio år per success. Utöver förändringen utseende-mässigt, så höjs eller sänks ett av offrets fysiska Attributer med lika många steg (ner till lägst 1 eller upp till tak)
 3. Chrysalis – Vampyren insluter sig i en kokong och hamnar i dvala. Under dvalan så helas skador enklare och snabbare
  System: Slå Intelligence + Survival,
 4. Purgatorium threshold – Vampyren skapar en cirkel runt sig och allt inom den hamnar på tröskeln till dödsriket. Vampyren själv tar ingen skada så länge han koncentrerar sig på att hålla kvar cirkeln, men andra som befinner sig inom cirkeln.
  System: Slå Intelligence + Occult,
 5. Ride the Styx – Förflytta sig genom dödsriket, som en teleport.
  System: Slå Wits + Occult

Chepas

Name: Chepas, gick under namnet Reyes medan han gömde sig inom klan Lasombra.
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, Fd Cappadocian. Har maskerat sig som Lasombra inom Sabbaten under många år.
Generation: 6th
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

PHYSICAL
Speciality:

SOCIAL
Speciality:

MENTAL
Speciality:

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Lady Jadwiga Anjou

Jadwiga är känd under många olika namn, det vanligaste var Hedwiga eller Hedwig. Det faktum att hon en gång varit drottning av Polen gjode att hon tvingades lämna sitt hemland i många år för att inte bli igenkänd. Reste omkring mycket i hela Europa med sin sire och skapade kontakter inom den

Name: Jadwiga Anjou
Gender: Female
Born year: 1374 (Embraced year: 1399)
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, True Brujah
Generation: 7th
Sire: ?
Childe(s): Demetriusz Krysinski ,
Haven: Stor vindsvåning i Izy Drewno

ATTRIBUTES

 

PHYSICAL
Speciality:

SOCIAL
Speciality:

MENTAL
Speciality:

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER

Demetriusz Krysinski

 

Spelare: Fredrik
Name
: Demetriusz Krysinski 
Gender
: Male
Born year:  (Embraced year: 1592 )
Family:Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny (Fd True Brujah)
Generation: 8th
Sire: Lady Hedwiga
Childe(s):
Haven: Izy Drewno

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER

Kovac Malchovski

Spelare: Fd Mattis, nu SLP

Name: Kovac Malchovski
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: 1592 )
Family: Wife, Son Nicolai

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, Fd Nosferatu
Generation: 9th (var 11th före ritualen)
Sire: Bogdan Szewc
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES
Auspex 
Fortitude
Giltine
Animalism
Obfuscate
Potence

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER

Jakub Krakowski

Spelare: Magnus

Name: Jakub Krakowski
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: )
Family: Wife Helena, sonen Jerzy

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, fd Tzimisce
Generation:
Sire: Lalecznika
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER

Konrad II Bniński

Handelsman som ägde handelsboden ”Allehanda Ting” i Izy Drewno, stråtrövare om natten och leder då gänget Pająk klan (Spindel klanen).

Omfamnades till klan Malkavian. Förlorade sig själv till besten men räddades tillbaka av Anath av klan Salubri.

Har nu tagit rollen som Konrad II Bniński genom att ta över dennes kropp vid ritualen som bytt honom till blodslinjen.

Spelare: Christian

Name: Adam Cline, men har bytt för att ta rollen av Konrad II
Gender: Male
Born year:  (Embraced year:  1592, 23 Juni)
Family: Okänd, dock av judisk ätt.

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, Fd Malkavian
Generation: 8th (1oth från början, sänkte generation genom ritualen han genomgick för att bli med i blodslinjen Bezgraniczny.
Sire: Lidia
Childe(s): Vladimir Redhand
Haven: Allehanda Ting och Spider clan camp

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

Auspex, Dominate, Obfuscate, Celerity

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER