Anath

Name: Anath Gender: Male Born year:  (Embraced year: ) Family: Virtue: Vice: Clan: Bezgraniczny, fd Salubri Generation: 5th Sire: Hrorsh Childe(s): Julia … More

Piotr

Fd Szlachta-ghoul åt Lalka, en uteliggare som tränades till att fungera som en spion. omfamnades av Gregori Gdanskiy på önskemål av Lalka. … More

Giltine

  Turn the Hourglass – Vampyren kan fysiskt ändra sitt utseende, genom att åldra eller föryngra sig. System: Slå Apperance … More