Klan Malkavian

• Awena the Fortuneteller Childe till Otis Arcturus Sierska från Altsang, UK • Bas Midte, Sire okänd Ursprung okänt, påträffades i … More

Mefistofeles

Skaparen av Malkavian trillingarna Livia, Lidia och Liliana. Name: Okänt, kallas bara Mefistofeles Gender: Male Born year:  (Embraced year: ) … More