TC1. Act 3

Octavio:
Ave militates! Lystra till dessa ord, ty i dem vilar en balans om kommande tid. Ty jag hava beskådat en stor fara för sönerna av Adams förstfödda. Under deras fötter ska en djup spricka öppna sig. På djupets läppar balanserar de för att inte falla. På andra sida står generationer, arga och föraktande.
Detta har givits till mig för att kunna uttala en varning till eder. Ni, beskyddare av balansen och bärare av de sista dagarnas tecken. Ty barnen skall delas upp, broder mot broder, händer höjda mot varandra, och likt fader Caine, skola de dräpa sin egen broder. De svaga skola bli starkare och de starka kommer falla i en virvelvind av blod. En av de äldsta har redan fallit i djupet, för att aldrig återvända. Andra kommer följa hans spår, undergång genom sina barns kyssar.

Res eder upp, och gå ert öde till mötes! Ty inom eder domän ligger medlen för att avgöra hurvida draken skola falla eller ej. Den ångerfulla syndaren kommer be eder att öppna portarna. Var visa i era beslut.