TC 3, Act 2

Jag har blott en sista uppgift kvar, ett sista budskap att leverera. Guds plikter är en tung börda och jag fruktar att han valt en för svag tjänare som ej kommer överleva länge nog för stoppa det anstormande mörkret. Men jag kan fullfölja denna sista plikt innan jag må vila.

Draken river återigen åt sig makt. Hans återfunna tand gör detta möjligt. Landet gråter av skräck under hans påbörjade ritual, och draken själv anar inte vilka krafter han kommer frigöra. Ett hundra själar krävs. de 100 rena och oskyldiga kommer väcka Kupala. Draken är kort på endast några få av dem och han kommer snart ha dem i sina klor. Demonen kommer åter vandra på jorden.

Endast den unge tjuvens magiska ord kan befria dessa själar.

Vérzomj – Blodstörst